Kontakt Danske Filminstruktørers sekretariat, som kan oplyse dig om reglerne i forhold til at blive registreret som arving. Vi skal bl.a. have en skifteretserklæring om de begunstigede arvinger for at kunne udbetale med frigørende virkning. Send erklæringen til sekretariatet: mail@filmdir.dk

Du skal også udfylde og indsende en overdragelseserklæring, hvor du giver Danske Filminstruktører tilladelse til at forhandle rettigheder på dine vegne. Læs mere og hent en overdragelseserklæring her.