Den ’pose penge’ der kommer fra CopyDan er ikke øremærket til specifikke instruktører, manuskriptforfattere eller værker på forhånd. Pengene er øremærket til en type af værker:

Vi udbetaler rettighedsmidler for instruktion af fiktionsværker og for dokumentariske værker – vel og mærke dokumentar med et filmisk greb, men ikke journalistiske værker.

 • Hvis du har instruereret dokumentarfilm, som ikke udbetales via Danske Filminstruktører, men af Dansk Jounalistforbund (DJ) så anbefaler vi, at du jævligt går ind på www.journalistforbundet.dk/rettighedsmidler og anmelder dit værk.
 • Vær opmærksom på, at DJ løbende udbetaler rettighedsmidler og ikke på ét fast tidspunkt på året. Se hvornår Danske Filminstruktører udbetaler rettighedsmidler HER. 

Vi anvender flere parametre for at statuere, hvor et værk hører hjemme: 

Fx vil et dokumentarisk værk med et filmisk greb ofte være:

 • personligt farvet,
 • oplevelsesorienteret
 • & stå uafhængigt af tid

Mens journalistiske værker er:

 • reportage
 • & aktualitetspræget.
 • båret af de journalistiske principper om afbalancering og objektivitet
 • upartisk

Indenfor det journalistiske område ligger desuden:

 • underholdning 
 • børneprogrammer

Vi har desuden indgået en fordelingsaftale med Dansk Journalistforbund, så vi sikrer os, at ingen rettighedshavere bliver glemt. 

Derfor: hvis du ikke har modtaget rettighedsmidler fra os på et værk, som du troede, at du skulle have udbetaling for, kan det skyldes, at det er et værk, der skal have udbetaling fra eksempelvis Journalistforbundet. Kontakt os hvis du er i tvivl om, hvor dit værk hører til: mail@filmdir.dk.

Vi udbetaler til alle, der har lavet instruktionsmæssige værker (ifølge kriterierne ovenfor) eller skrevet manuskript til både dokumentar og fiktion, uanset om de er medlem eller ej.