Aarhus Filmfestival lukker og slukker

Efter næsten 20 år med 100-150 film på programmet hvert år og et stort begejstret publikum igen og igen har Aarhus Filmfestival set sig nødsaget til at lukke. Festivalen kan ikke længere finde midler til at fortsætte. Festivalens kunstneriske leder bakker op om beslutningen. Der bliver ikke flere Aarhus Filmfestivaler. Det har bestyrelsen for den forening, der står bag Aarhus Filmfestival, besluttet.

“Det er en trist og ærgerlig beslutning, som vi desværre har set os nødsaget til at træffe,” udtaler formanden Søren K. Lauridsen, og tilføjer: “Årsagen er, at vi stod over for en dobbelt udfordring – økonomiske bespænd og en verserende skattesag.”

Økonomiske benspænd

Festivalens ansøgninger om økonomisk støtte hos dens to vigtigste og mangeårige bidragsydere, Den Vestdanske Filmpulje og Det Danske Filminstitut, blev ikke imødekommet i år. Afslaget fra Den Vestdanske Filmpulje trak det andet afslag med sig, fordi filminstituttet ønsker at se en lokal opbakning først. Filmpuljens afslag var begrundet med, at festivalen sidste år ikke indfriede de publikumsmål, som puljen i 2014 betingede sin fremtidige støtte med. Men sidste år var festivalen, der normalt afholdes i november, aflyst. Det skete fordi en verserende tvist med Skat om moms på offentlige støttebidrag truede festivalens likviditet. Den sag er endnu ikke afsluttet, men bestyrelsen for festivalen håber på, at det vil ske inden for de næste måneder. Alligevel ser Aarhus Filmfestivals bestyrelse ikke umiddelbart nogen mulighed for, at festivalen kan genopstå.

Vindene skifter

“Det virker som om, der blæser vinde i andre retninger inden for kommunens og filmpuljens støttepolitik. Det har vi måttet konstatere igennem længere tid. Filmpuljes bestyrelse har jo ikke ønsket at bakke op om Aarhus Filmfestivals fortsættelse og dermed om den filmkunst, festivalen har præsenteret i byen gennem næsten 20 år,” siger Søren K. Lauridsen, og tilføjer:

“Det er nok en anden type festival, man vil have, sådan som man for eksempel forsøgte sig med først festugens filmfestival og siden SPOT filmfestival. Rådmanden for Kultur og Borgerservice, som også er formand for filmpuljen, har i hvert fald skrevet i sin handleplan for den nye kulturpolitik, at der skal satses på en film- og mediefestival, som Filmby Aarhus udvikler sammen med Erhvervsafdelingen og andre erhvervsorienterede instanser. Det er i sig selv en helt fair beslutning, men en åben og rettidig udmelding om ønskerne på filmområdet i Aarhus ville have været ønskværdig.”

Filmkunst fra hele verden men også  fra Jylland

Det var Karen Rais-Nordentoft, der tog initiativ til festivalen i 1997 i nært samarbejde med ansatte ved det, der dengang var Filmhuset i Mejlgade. Siden har hun ledet festivalen og stået for udvælgelsen af de 100-150 film, som festivalen årligt satte på plakaten. Filmene kom fra hele verden. Festivalen havde særligt fokus på samfundsdebatterende dokumentarfilm og på kortfilm med særlig kunstnerisk kant og opfindsomhed. Konkurrencen Go Wæst, hvor film fra Jylland – bl.a. af unge talenter – dystede, var også et fast indslag og et vigtigt vindue for lokale filmskabere ud til publikum. Festivalen blev også kendt for at vise film uventede steder som i Svømmehallen Spanien og rundt om i gaderne, på Kommunehospitalet og for at arrangere artist talks mellem publikum og filmenes skabere.

Ser tilbage med stolthed

“Det er ret vemodigt for mig, at det nu er slut med at afholde Aarhus Filmfestival,” siger Karen Rais-Nordentoft, “men jeg er helt enig med bestyrelsen. Lykkeligvis kan jeg stolt se tilbage på en masse år med berigende og gribende film, spændende filmfolk og et begejstret publikum, der ofte var alt for stort til at kunne være i biografsalene. Og så har det, selvom det også var med sved på panden tit, været helt fantastisk at arbejde sammen med hundredevis engagerede mennesker og samarbejdspartnere både lokalt og internationalt.”

Festivalen gjorde Aarhus attraktiv

Christian Ulrik Andersen, der sad i festivalens bestyrelse indtil for nylig og som er lektor ved Aarhus Universitets afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab udtaler: “Karen har været en ægte ildsjæl og haft et skarpt øje for usædvanlige film af høj kvalitet. Der kan ikke herske tvivl om, at der er masser af folk derude, som festivalen  har begejstret, og som er dybt taknemmelige for det, hun har opnået som kunstnerisk leder. På Aarhus Universitet har jeg gennem mange år f.eks. ofte mødt udlændinge, der har boet og arbejdet i Aarhus i en periode, og som altid har fremhævet festivalen, som noget af det, de rigtig godt kunne lide ved Aarhus. At en lille by havde overskud til at have sådan en festival, var for dem et billede på det, der gjorde Aarhus attraktiv, og måske endda et sted, de kunne forestille sig at blive.”

Ikke helt slut med film

Foreningen Aarhus Filmfestival ophører imidlertid ikke. Foreningen står nemlig fortsat for Doc Lounge Aarhus, der viser dokumentarfilm krydret med oplæg, kunstneriske indslag og billig bar cirka otte gange om året. Desuden har foreningen et igangværende projekt med forevisninger af film og mini-foredrag om ytringsfrihed i Aarhus.

Kommentarer kan skrives på festivalens facebook side: https://www.facebook.com/aarhusfilmfestival/

For mere information kontakt:

Søren K. Lauridsen, formand, Aarhus Filmfestivals bestyrelse. Tlf. 40 14 75 00

Karen Rais-Nordentoft, tidligere kunstnerisk leder/festivaldirektør, Aarhus Filmfestival. Tlf. 2030 28 99