Akut instruktør-nødlegat fra Danske Filminstruktører

Mange instruktører vil være dækket af de hjælpepakker til lønmodtagere, freelancere og selvstændige, som regeringen og Folketinget har vedtaget i forbindelse med Corona-situationen. Der vil dog være nogle instruktører, som både falder udenfor pakkernes indtægtsgrænser og kun har meget begrænsede indtægtsmuligheder, og dermed ikke kan få dækket deres indtægtstab.

Derfor opretter Danske Filminstruktørers bestyrelse et midlertidigt nødlegat, som kan søges af filminstruktører, der har akut brug for økonomisk hjælp. 

Vi uddeler 25 legater á hver 5.000 kr., men vurderer behovet løbende. 

Deadline for ansøgning er fredag d. 17. april

Legatet sagsbehandles af et udvalg, som består af medlemmer fra bestyrelsen. For at komme i betragtning, skal du udfylde ansøgningsskemaet under linket nederst her på siden og sende til mail@filmdir.dk.

Du vil blive bedt om at svare på forskellige spørgsmål, fx:

 • Er du dækket af nogle af de eksisterende hjælpepakker?
 • Hvor stort et indtægtstab kommer du til at have i perioden 9. marts-9. juni? 
 • Er der omstændigheder som gør, at du har særligt brug for legatet? Herunder f.eks. økonomi, boligsituation, sygdom, hjemmeboende børn eller andre faktorer.
 • Kan du, på tro og love, erklære at ovenstående oplysninger er sande?

Fakta om Instruktørlegatet

 1. Deadline for ansøgning er d. 17. april 2020
 2. Du får svar på din ansøgning senest d. 24. april 
 3. Legaterne udbetales senest d. 30. april
 4. Bestyrelsen har nedsat en gruppe, der står for uddelingen af instruktørlegatet.
 5. A-kasserne bekræfter, at legatet ikke vil blive modregnet i udbetalte dagpenge, da der ikke er knyttet en arbejdsforpligtelse til legatet.
 6. Legatet er desværre ikke skattefrit, men man skal ikke svare arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.
 7. Legatet er rettet mod de instruktører, der ikke kan blive støttet af de krisepakker, der er kommet i forbindelse med corona-krisen.
 8. Nødlegatet er en midlertidig foranstaltning, der er oprettet i forbindelse med corona-krisen og udbetales kun på den baggrund. 
 9. Legatet er på 5000 kr. og der er 25 portioner.

Vi håber, at håndsrækningen her kan hjælpe i denne situation

Venlig hilsen
Danske Filminstruktørers bestyrelse