Analyse af ulønnet arbejde blandt danske filminstruktører
- omfang, årsager og anbefalinger

I marts 2020 fik Danske Filminstruktører lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt Danske Filminstruktørers medlemmer. Indledningsvist er foretaget seks kvalitative baggrundsinterview med udvalgte instruktører, der både repræsenterer fiktion, dokumentar og animation, og som samtidig har haft en vis spredning i alder og antal produktioner. Interviewsene har haft til formål at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen.

Nedenstående rapport er en analyse af omfanget af ulønnet arbejde blandt danske filminstruktører. Den er bestilt af Danske Filminstruktører og udført af konsulentbureauet Rasmussen & Marker og analysevirksomheden Thulstrup Research. 

I 2017 gennemførte Epinion en undersøgelse af arbejdsforholdene blandt Danske Filminstruktørers medlemmer, hvor mere end halvdelen svarende, at de inden for det seneste år havde arbejdet ulønnet i over 100 timer, mens mere end hver fjerde svarede, at de havde arbejdet ulønnet i over 300 timer. I denne rapport afdækkes omfanget af og årsagerne til ulønnet arbejde blandt danske filminstruktører. Rapporten kommer desuden med en række anbefalinger til, hvad man kan gøre for at nedbringe det.