Ansøg nu – ’Sammen om kunsten’

Har I idéer til nyskabende fysiske eller digitale kunstoplevelser og formater? Så kan I indtil den 10. juni søge puljen ’Sammen om kunsten’ hos Statens Kunstfond.

Der gives tilskud på min. 25.000 kr. og op til 100.000 kr. til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der her og nu kan tilbyde eller inddrage borgere i kunstoplevelser under rammerne af coronakrisens restriktioner. 

Tilskud på min. 100.000 kr. gives til kunstneriske projekter og formidlingsprojekter, der har en metodeudviklende dimension og afsøger formater, der også på langt sigt kan udvide kunstnere og kunstinstitutioners virke og muligheder for at møde og øge deres publikum.

Læs mere https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=show&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grants&tx_lftilskudsbase_general%5Bgrant%5D=368&cHash=b1d95da4ae178fdfb67648301a930d61