Nu er det igen muligt at ansøge om det midlertidige nødlegat, som uddeles til filminstruktører, der har akut brug for økonomisk hjælp. Selvom en del instruktører har modtaget støtte fra de hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har vedtaget i forbindelse med Covid-19-situationen, er der fortsat instruktører, der falder udenfor pakkernes indtægtsgrænser. Derfor uddeler Danske Filminstruktørers bestyrelse igen nødlegatet til instruktører i december 2020.

Sådan ansøger du:

 • Udfyld ansøgningsskemaet nederst på siden her og send til mail@filmdir.dk
 • Deadline for ansøgning er fredag d. 11. december. 
 • Vi uddeler 25 legater á hver 5.000 kr. & legatet sagsbehandles af et udvalg, som består af medlemmer fra bestyrelsen.

For at komme i betragtning, skal du i ansøgningsskemaet svare på en række spørgsmål, fx:

 • Har du før modtaget akut instruktør-nødlegat fra Danske Filminstruktører?
 • Er du dækket af nogle af de eksisterende hjælpepakker?
 • Har du modtaget støtte fra en hjælpepakke ?
 • Er du på dagpenge ?
 • Hvor stort et indtægtstab kommer du til at have i perioden 9. marts-1. december? 
 • Er der omstændigheder som gør, at du har særligt brug for legatet? Herunder f.eks. økonomi, boligsituation, sygdom, hjemmeboende børn eller andre faktorer.
 • Kan du, på tro og love, erklære at ovenstående oplysninger er sande?

Fakta om Instruktørlegatet

 • Deadline for ansøgning er d. 11. december 2020
 • Du får svar på din ansøgning senest d. 17. december 2020
 • Legaterne udbetales senest d. 22. december
 • Bestyrelsen har nedsat en gruppe, der står for uddelingen af instruktørlegatet.
 • A-kasserne bekræfter, at legatet ikke vil blive modregnet i udbetalte dagpenge, da der ikke er knyttet en arbejdsforpligtelse til legatet.
 • Legatet er desværre ikke skattefrit, men man skal ikke svare arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.
 • Legatet er rettet mod de instruktører, der ikke kan blive støttet af de krisepakker, der er kommet i forbindelse med corona-krisen.
 • Nødlegatet er en midlertidig foranstaltning, der er oprettet i forbindelse med corona-krisen og udbetales kun på den baggrund. 
 • Legatet er på 5000 kr. og der er 25 portioner.