Ansøgning til kompensationsordning for selvstændige og freelancere er nu åben!

Det kan få betydning for dig som instruktør, hvis du ikke er i produktion og får løn, men er ramt af udsættelser, aflysninger el. lign. som følge af corona-situationen.

Du kan ansøge ordningen her www.virksomhedsguiden.dk, hvor du også kan finde mere info.

Du kan søge ordningen, hvis du har eget firma eller modtager B-honorar:

Eget firma

  • Krav om indtjening i firmaet i 2019 på mindst 10.000 kr. i snit per måned
  • Krav om at corona-situationen har medført omsætningstab på mindst 30 %
  • Kompensation på op til 75 % af det gennemsnitlige tab, dog max. 23.000 kr. per måned
  • Ordningen gælder fra 9. marts til 8. juni 2020
  • Ved ansøgning skal der indsendes tro- og love erklæring om forventet tab
 

B-honorar

  • Krav om indtjening i 2019 på mindst 10.000 kr. i snit per måned i B-honorar
  • Krav om at corona-situationen har medført indtægtstab på mindst 30 %
  • Kompensation på op til 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog max. 23.000 kr. per måned
  • Ordningen gælder fra 9. marts til 8. juni 2020
  • Ved ansøgning skal der indsendes tro- og love erklæring om forventet tab


Vi ved, at denne ordning ikke rummer de af jer, som har en kombineret indtægt med både A-indkomst, B-honorar og evt. indtægter fra eget firma. Vi arbejder på højtryk for, at få politikerne til at lave løsninger, som også gælder for jer.  

Se vores åbne brev til Statsministeren her

Se vores konkrete anbefalinger til Kulturministeren her