Arbejdsophold i Fyrassistentboligen på Hirsholmene i 2014

Hirsholmene ligger tre kvarters sejlads fra Frederikshavn. Øerne, som ejes af Naturstyrelsen er på i alt 45 ha, og er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er et par fastboende, mens de øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Uden for sæson kan man undtagelsesvis opleve at være alene på øen.

Der er i perioden fra marts til slutningen af november 3 ugentlige forbindelser med postbåden fra Frederikshavn, i skolernes sommerferie flere, men i vintermånederne er der kun forbindelse om lørdagen. Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling pr. telefon.

I lejligheden på stueetagen i Fyrassistentboligen er der 2-3 sengepladser, stue og arbejdsværelse. Endvidere er der et elektronisk klaver til rådighed.

I lejligheden på 1. sal i Fyrassistentboligen er der arbejdsværelse/stue og soveværelse med 2 sengepladser.
I det lille udhus bag Fyrassistentboligen er der indrettet et atelier med ovenlys. Der aftales ifm med tildelingen af ophold hvem af de besøgende kunstnere, som har fortrinsret til at bruge atelieret.

Arbejdsophold i kunstnerboligerne af mindst en måneds varighed kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende fra udlandet. Prisen i 2014 er 4.700 kr./måned for stuelejligheden og 3.500 for 1. sal.

Ansøgningerne skal indeholde de nødvendige personlige data og en kort beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, samt angivelse af den foretrukne periode og evt. ønske om at bruge atelieret. Ansøgningerne sendes til Dansk Kunstnerråd, Kronprinsessegade 34 B, 1306 Kbh K, dkr@dansk-kunstnerraad.dk.

Fristen for ansøgninger til 2014 er fredag den 1. november.