Create Denmark og Viaplay indgår midlertidig aftale

Create Denmark har sammen med Producentforeningen indgået en midlertidig aftale med Viaplay Group. Det betyder, at de produktioner, der i starten af juni blev sat i bero, igen kan komme i gang. Parterne arbejder fortsat mod at finde en langsigtet løsning, når dialogen igen optages i efteråret 2022. 

Benjamin Boe Rasmussen, ordfører i Create Denmark, siger blandt andet om den nye aftale: 

“Vi, Create Denmark og forbundene, byder den nye midlertidige aftale velkommen. Den gør det muligt for manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere, klippere, filmfotografer produktionsdesignere og resten af branchen at komme tilbage til arbejdet på Viaplay-produktioner.” 

Jørgen Ramskov, CEO i Producentforeningen, udtrykker også sin begejstring for den nye aftale og understreger samtidigt, at næste opgave er at få forhandlet en langsigtet løsning på plads: 

“Viaplay spiller en stor og vigtig rolle for den danske film- og tv industri. Derfor er det også en stor glæde, at Producentforeningen i tæt samarbejde med fagforeningerne organiseret i Create Danmark har forhandlet en midlertidig aftale på plads med Viaplay, så en række produktioner igen kan komme i gang. Det har været hårde forhandlinger, men alle parter har bidraget konstruktivt til en løsning. Nu  er næste trin at vi alle fokuserer på at få forhandlet en bæredygtig og langsigtet løsning herhjemme.”

Viaplay Groups pressemeddelelse kan læses her.