Danske Filminstruktører ønsker de bedst mulige arbejdsforhold for børn i film og tv

Derfor er vi glade for at der er kommet stor opmærksomhed på de lovmæssige rammer, som branchen skal holde sig indenfor. 

Vi har også allerede stillet os til rådighed for det arbejde som Kulturministeren og forligskredsen har lagt op til i Filmforliget.

Fotograf: Rolf Konow 

Vi skal sikre ordnede forhold

Men det er ikke nok at kigge på de juridiske begrænsninger for arbejdet med børn på film og tv, eller på hvor tilsynsmyndigheden bedst placeres. I vores branche er der desværre ikke mange overenskomster, som kan sikre ordnede forhold. Heller ikke på børneområdet. Gode arbejdsforhold for børnene bliver desværre noget, man må kæmpe for og insistere på fra produktion til produktion.

Konkrete forslag fra instruktører, der kan højne børnenes arbejdsforhold:

Vores medlemmer efterspørger generelle rammer for, hvordan de sikrer de tryggeste arbejdsforhold for de børn, de arbejder med. Flere instruktører peger bl.a. på:

  • Vigtigheden af samarbejdet med forældrene.
  • Risikoen ved at lave mange manuskriptsider/minutter pr. dag.
  • At der er en professionel børneansvarlig tilknyttet produktionen.
  • At der er en plan for at håndtere de reaktioner og følelser, der vil komme for børnene både under og efter, man får landsdækkende opmærksomhed og ikke mindst, hvad sker der, når den pludselig forsvinder.

Som instruktører står vi med det kunstneriske og menneskelige ansvar, når børnene er foran kameraet. Tilsammen har vores medlemmer ufatteligt mange års erfaringer med at arbejde med børn på film og TV – og derfor har vi, som forening, en unik mulighed for at pege på gode arbejdsgange og rammer omkring børnene. At lave film som barn, skal nemlig være en god oplevelse, ikke alene på optagelserne, men også før: under castingen og efter: med den offentlighed en succesfuld film eller serie fører med sig. 

En “Best Practice” for branchen

Vi må derfor, som minimum, som samlet branche lave et “Best Practice” for arbejdet med børn på film og tv og få tjekket, om vores produktioner er for pressede. Vi ser derfor frem til at deltage i arbejdet, for at bedre børnenes vilkår på dansk film og tv.