Danske Filminstruktører støtter opråb fra den uafhængige norske dokumentarfilmbranche

Norsk dokumentarfilm er i det norske filminstituts fordeling af midler for 2024 blevet beskåret med fire millioner norske kroner. Det udgør et manglende tilskud til to cinematiske dokumentarfilm eller fire mindre dokumentarfilm.

I Danske Filminstruktører anser vi set som problematisk af flere årsager: 

  • De fleste dokumentarfilm laves allerede på lavbudget, selv i de skandinaviske lande, hvor vi har gode filmstøttesystemer gennem filminstitutterne. Der er generelt brug for bedre budgetter, som afspejler nutidslønninger for instruktør og producer, en realistisk tidsramme og det reelle niveau af omkostninger. 

  • Det er ikke en løsning at lave færre dokumentarfilm (heller ikke til bedre budgetter). De uafhængige dokumentarfilm og dokumentarfilm, der tjener public service, er under kæmpe pres i streamingens tidsalder, hvor forretningsmodellen dikterer indholdet, men også i en tid hvor public servicestationerne køber mindre. Filminstitutterne har en vigtig opgave i at støtte mangfoldigheden og mængden af dokumentarfilm, at tjene public service, hvor minoriteter i alle former spejles og forstås, kritiske uafhængige stemmer høres og de kreative dokumentarfilm spejler ukendte miljøer. 

  • Oftest er det nødvendigt, at både instruktøren og produceren lægger en væsentlig del gratisarbejde for at lave filmen – en beskæring i budgetterne vil øge de timer som instruktøren og produceren arbejder gratis. Selv for succesfulde instruktører er det svært at leve af lønnen fra dokumentarfilm og dokumentarproduktionsselskaber har ofte en stram økonomi. 

  • Der er ikke sjældent en væsentlig risiko forbundet med at starte en uafhængig dokumentarfilm op, fordi der ofte skal løbes et stort antal kilometer på egen regning, før man kan søge støtte. I behandlingstiden under støttesøgning må man ofte blive ved at arbejde på dokumentaren, fordi virkeligheden ikke venter på at støtten er i hus. Hvis man ikke opnår støtte, er det en større tabt investering, og hvis man opnår støtte, kompenseres denne risiko oftest ikke. Det sætter skaberne af dokumentarfilm i en løbende underskudssituation, som man skal være kreativ i.

     

  • Det er afgørende, at filminstitutterne støtter op om cinematiske dokumentarer, der er vigtige højkvalitets budbringere af et lands kultur og værdier. Filminstitutternes støtte er i øvrigt altafgørende for dokumentarernes internationale succes.

     

  • I Danmark har vi glædet os over, at Norges Oscar-kandidat 2024 er en cinematisk dokumentar, da det understreger værdien af den cinematiske dokumentargenre. 

Danske Filminstruktører bakker vores norske filmkolleger op i, at hvis den gode udvikling for dokumentarfilm skal fortsætte, skal det Norske Filminstitut ikke ændre i støtten til cinematiske dokumentarfilm. Det vil modsige NFI’s strategi og klare ambition om, at norsk film skal styrke sit internationale potentiale gennem øget international distribution og finansiering.