Danske Filminstruktørers Filmudspil for 2015-2018

Find hele udspillet nederst på siden.

Danske Filminstruktørers 12 anbefalinger til næste filmforlig

1. Telebranchen skal ind i dansk films forretningsmodel og der skal ses på bagvedliggende rettighedsaftaler
Danske Filminstruktører mener, at teleindustrien skal integreres i dansk films finansierings- og distributionsmodel. Teleoperatørerne tjener penge på datatrafik på de digitale platforme og således også på film, som er statsstøttede, uden at de bidrager substantielt til filmenes økonomiske bæredygtighed. Det Danske Filminstitut skal desuden formulere støttevilkår, som sikrer, at ethvert danskstøttet filmprojekt har mulighed for at skaffe den nødvendige finansiering og den bedst mulige efterfølgende indtjening.

2. Antallet af film skal op
Danske Filminstruktører foreslår, at antallet af film sættes op fra 80-100 film til 100-120 film i forligsperioden og der skal åbnes op for at man kan producere low-budget og lowest-budget film på både Konsulentordningen, Markedsordningen og New Danish Screen. Minimum 20 af filmene skal produceres som low eller lowest-budget film.

3. En ny low-budget-model
Danske Filminstruktører foreslår en ny low-budget model, som skal støtte film i spillefilmslængde. Low-budget modellen skal kunne søges på alle DFI’s ordninger for spillefilm: Markedsordningen, Konsulentordningen & New Danish Screen.

4. TV’s engagement i dansk film
Danske Filminstruktører støtter DFI’s tanke om en opdeling af midlerne i en kulturelt forpligtet filmstøtte og et rådighedsbeløb for visningskøb til markedspriser, og foreslår derudover, at tv-stationernes støtte til dansk film skal afspejle Det Danske Filminstituts støttepraksis, nemlig en balance i antallet af film støttet på henholdsvis Konsulentordningen og Markedsordningen på DFI.

5. Regional talentudvikling
Danske filminstruktører mener, at den regionale indsats i Danmark skal foregå efter to hovedprincipper: at regional talentudvikling styrkes og at regional støtte til film fortsat gives ud fra filmfaglige kvalitetskriterier, og ikke som erhvervsstøtte, hvorfor DFI fortsat skal uddele støtten.

6. Spillefilm og kvalitet
Danske Filminstruktører vil styrke kvalitet og udvikling på Markedsordningen, bevare balancen i antallet af film mellem konsulent- og markedsordningen & indføre et loft over støtten til romertalsfilm.

7. Dokumentarfilmens vilkår og en ny festival strategi
Danske Filminstruktører vil styrke dokumentarfilmens økonomi og muligheder via et ambitiøst vidensdelingsprojekt omkring nye finansierings- og distributionsmuligheder. Udviklingsprocessen af dokumentarfilm skal ikke bruges til at skabe salgsmateriale, trailere eller til at sikre filmens publikumssucces. Derudover foreslår Danske Filminstruktører en ny 3 sporet festivalstrategi for filmene.

8. Den korte films momentum
Danske filminstruktører foreslår, at der oprettes en særlig pulje, som målrettet samarbejder med on-line distributører uafhængigt af traditionelle vinduer. Puljen skal kunne søges af produktioner på tværs af værkstedsordningerne, NDS og de konsulentordninger, der arbejder med korte formater.

9. New Danish Screen
Danske Filminstruktører foreslår, at der i den kommende forligsperiode kun produceres to formater på NDS. Et kort format og film i spillefilmslængde. Alle mellemformaterne skal nedlægges og pengene i stedet overføres til det korte format og spillefilm.

10. Universstøtte
Danske Filminstruktører foreslår, at film med støtte fra Det Danske Filminstitut allerede i den tidlige udviklingsfase kan ansøge om supplerende universstøtte fra en pulje af samme navn. Støtten skal kunne ansøges af film støttet på de eksisterende ordninger, dermed favne alle genrer og støtte udvikling og produktion af berigende materiale, der uddyber og perspektiverer filmens fortællemæssige potentiale. En sådan støtte kan kun gives med en klar vision om, hvordan det berigende materiale skal bruges og supplere filmens univers i mødet med publikum. 

11. Lancering
Danske Filminstruktører foreslår oprettelsen af en ny tidlig, udviklingsstøtte inden for lancering. Lanceringsstøtten skal rette sig mod alle film. Denne udviklingsstøtte skal kunne søges allerede fra treatmentfasen. Udviklingsstøtten skal være fuldfinansieret af DFI, og der skal ikke være krav om medfinansiering fra en distributør.

12. En distributiv overhalingsbane
Danske Filminstruktører foreslår et differentieret biografholdback, en ‘overhalingsbane’, som afgøres på baggrund af performance i biografen den første weekend. Dette skal sikre, at alle film får udnyttet deres maksimale publikumsmæssige og kommercielle potentiale.

 

Læs hele udspillet her