Danske Filminstruktørers fokus for det videre forløb med Filmskolen

I Danske Filminstruktører er vi altid optagede af udviklingen af Filmskolen. I bestyrelsen er vi kede af, at forløbet med Filmskolen har været så personfokuseret. Vores primære fokus er fortsat på Filmskolens samlede udvikling og på instruktøruddannelsen. Med Arne Bros tilbagevenden til Filmskolen håber vi den fornødne ro kan etableres, så vi kan fokusere på at genfinde hverdagen og genoprette tilliden til ”verdens bedste filmskole”.
I arbejdet med at få genoprettet tilliden til Filmskolen og sikre en fortsat god udvikling, vil vi lægge vægt på følgende:

•    Vi vil i den kommende tid holde skolen op på, at udviklingen af Filmskolen følger de seks centrale elementer, som blev formuleret af den nedsatte arbejdsgruppe i foråret 2019. De seks elementer skulle sikre, at Filmskolens særlige DNA lever videre i fremtidens Filmskole:

1)    Sixpack-modellen/De studerendes kunstneriske samarbejde
2)    De studerendes oplevelse af kontinuitet via en faglærer
3)    Forholdet mellem kunstnerisk praksis og teoretisk viden: Vigtigheden af, at den kunstneriske praksis fortsat er omdrejningspunktet for undervisning og uddannelse og at de studerende kan gå på skolen, selvom de ikke er bogligt stærke.
4)    Den enkelte studerendes kunstneriske udvikling/stemme: Vigtigheden af at der er fokus på denne igennem hele uddannelsen og, at den studerende kan få en kontinuerlig opfølgning over tid.
5)    Årgangens størrelse
6)    Årgangens sammenhængkraft 

Disse seks elementer tilsluttede alle i arbejdsgruppen sig. En gruppe bestående af repræsentanter fra Filmskolens elevråd, lærerstab, Filmskolens Aftagerpanel og Rektorat herunder daværende rektor Vinca Wiedemann og Arne Bro samt Klaus Hansen (forhenværende direktør i Producentforeningen) og næstformand i Danske Filminstruktører Klaus Kjeldsen.

Det vi vil arbejde for er:

•    At sikre den personlige filmkunstneriske stemme i det praktiske kunstneriske arbejde i instruktøruddannelsen på Filmskolen.
•    At sikre at de studerende, hurtigst muligt, kan komme videre med deres uddannelse.
Vores bestyrelse vil tage initiativ til, at der afholdes et møde med Bo Damgaard inden jul. Vi ser gerne, at dagsordenen for mødet med rektor indeholder følgende:
–    Hvordan vil Rektoratet sikre at undervisningen tager udgangspunkt i de seks elementer formuleret af arbejdsgruppen?
–    Hvordan vil Rektoratet sikre et stærkt fokus på instruktøruddannelsen, herunder udviklingen af den personlige stemme på alle tre instruktørlinjer, animation, dokumentar, og fiktion?

Endeligt har vi i dag rykket Kulturminister Rasmus Prehn for at få afholdt et møde med Producentforeningen, Danske Dramatikerne, FAF og Danske Filminstruktører om nedsættelse af en bestyrelse for Filmskolen. 

Bestyrelsen i Danske Filminstruktører

Christina Rosendahl, Klaus Kjeldsen, Christian Holten Bonke, Ida Grøn, Anders Refn, Rasmus Kloster Bro, Søren Balle og Birgitte Stærmose