Danske Filminstruktørers holdning til den nye filmaftale

I Danske Filminstruktører er vi glade for, at der nu er indgået en bred filmaftale med deltagelse af alle politiske partier. Vi er særligt glade for, at filmaftalen rummer to af de kernefokusområder, som Danske Filminstruktører stillede som forslag til og lobbyede om i det netop indgåede filmforlig:

  • Det første fokusområde er, at Det Danske Filminstitut skal understøtte innovation og nytænkning på lanceringsområdet herunder udvikling af publikumsengagement.
  • Det andet, som vi er meget glade for er, at filmaftalen fastslår, at Danmark bygger på ordnede forhold på arbejdsmarkedet og at alle støttemidler skal være underlagt brug af rettigheder og aftalelicens (Copydan-rettighederne)

Vi savner til gengæld et krav til streamingtjenesterne om, at de pålægges et yderligere kulturbidrag på 3 % af deres omsætning i Danmark, idet Medieaftalens forpligtelse til streamingtjenesterne på 2% simpelthen ikke er visionært nok.

Læs hele aftalen her