‘DR sku’ være så godt, men så’ det faktisk skidt’

Åbent brev til DR fra Dansk Skuespillerforbund, Dansk Artist Forbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Musiker Forbund og Producentforeningen.

DR har en særlig plads i Danmark. DR er en af Danmarks vigtigste kulturinstitutioner. Et fyrtårn og en sikker og troværdig garant for public service. Den position forpligter, eller det burde den i det mindste gøre. Men de seneste års sparerunder, omorganiseringer og nu endnu en såkaldt strategiplan er i færd med at fjerne fundamentet under fyrtårnet, og har mildt sagt skabt manglende klarhed over, hvad DR egentlig kan, skal og vil tilbyde danskerne.

Det kniber voldsomt med at forstå, om der er en strategi bag DR’s beslutninger og i givet fald, hvad den mere præcis går ud – ud over almindeligheder som digitalt fokus, overgang fra flow til streaming, og at DR skal bevæge sig. Ingen ved deres fulde fem kan være modstandere af, at DR har et digitalt fokus – nogen af os troede egentlig, det var skabt for år tilbage. I hvert fald lancerede DR under stor opmærksomhed strategien ”Sammen om det vigtige” for knap et år siden. Et år er lang tid siden, så det er fint lige at genopfriske et par af de helt centrale DR-løfter til danskerne:

  • DR sætter særligt fokus på at udvikle tre centrale indholdsområder – nyheder, kultur samt børn og unge frem mod 2025.
  • DR’s kerneopgave er uændret. Det er stadig vores opgave at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber i Danmark.
  • Den væsentligste prioritet er, at DR ikke skal gennemføre yderligere besparelser ud over de 420 mio. kr., der allerede er truffet beslutning om.

I Medieforliget fra juni i år stiller forligspartierne også en række krav til DR:

Public service skal samle os omkring et fælles udgangspunkt i dansk kultur, samfund og historie. Det skrives ind i DR’s public service-kontrakt, at DR fortsat skal:

  • sikre formidling af indhold om og fra Rigsfællesskabet og Norden,
  • formidle kunst og kultur,
  • have en forpligtelse til at formidle musik bredt,
  • have en bred dækning af smalle idrætsgrene.

og forliget tilfører samtidig DR yderligere penge – i alt 111,8 mio. kr frem mod 2025 bl.a. til en eksplicit styrkelse af lyduniverser til børn og unge.

Sammenholder vi DR’s egne løfter fra blot et år siden, og politikernes ønsker fra juni måned i år inkl. flere penge til DR, så er det ærligt talt svært at forstå ret meget af den spareplan og de efterfølgende forklaringer om DR’s strategi, der kommer fra DR’s ledelse. Væk er den væsentligste prioritet om at undgå besparelser, ikke et ord om de nye 111,8 mio. kr. – nu skal der spares lystigt på netop de tre centrale indsatsområder – nyheder, kultur og børn og unge.

Men hvad er det danskerne har brug for lige nu? I en tid med krig i Europa, international økonomisk krise, sociale medier der spreder misinformation og rygter, grøftegravning og splittelse, pres på sprog og kultur. Det vi har brug for, er vel netop en prioritering af tre centrale indsatsområder – nyheder, kultur og børn og unge – sagt med DR’s egne ord fra 2021. 

Det er bare ikke det vi får. Kulturdækningen nedprioriteres med besparelser på et tocifret millionbeløb. Men DR’s kulturdirektør ”beroliger” og siger, at det ikke betyder nedprioritering af kulturstoffet. Det udsagn skriger til himlen, for hvis så store besparelser ikke betyder en nedprioritering, har DR da virkelig fråset med kulturmidlerne indtil nu. I DR Nyheder fyres 14 medarbejdere uden at nogen indtil videre har forklaret, hvordan det fører til en styrket indsats på det, DR selv kalder et centralt indholdsområde. Altså bortset fra, at nyhedsdirektøren bestemt mener, at 14 færre medarbejdere helt sikkert stiller DR Nyheder stærkere. Det er fint at styrke profilerede værter og korrespondenter – men svaret på, hvordan DR vil sikre ressourcer til at producere indhold, blæser i vinden. Hvad konsekvenserne bliver for børne- og unge området er ikke krystalklart – men vi går ud fra besparelser vil blive omtalt som en stor styrkelse.

Naturligvis skal DR udvikle sig og tilpasse sig fra flow til streaming, og naturligvis skal også velkendte programformater fra tid til anden revitaliseres og udskiftes. DR skal selvfølgelig også have et velfungerende DRTV i konkurrencen med de internationale tjenester. Alle er også klar over, at verden er i hastig forandring og at det kræver løbende tilpasninger og prioriteringer. Men når de indlysende selvfølgeligheder så er på plads, mangler vi helt grundlæggende en forklaring på, hvad DR prioriterer og skal i fremtiden, og hvordan DR sikrer, at der fortsat er ansatte med kompetencer og indsigt til at producere indhold. 

DR skal være stærke på streaming og tilbyde indhold, der tiltrækker danskerne. Fin ambition, men noget af det indhold, der fungerer bedst på streaming, er tv-fiktion. Her har DR så – modsat f.eks. NRK og SVT – ikke opprioriteret, snarere tværtimod. DR vil skabe fællesskaber, og politikerne ønsker, at DR understøtter den demokratiske samtale. Nogle af de bedste redskaber til det er fælles referencer baseret på fakta og troværdige nyheder og journalistisk, på bred og engageret kulturdækning og originalt dansk indhold til børn og unge. Foreløbig ved vi, at DR skal have stærke teknologiske platforme, og at det derfor er nødvendigt at fyre dem, der producerer netop det indhold.

DR er ikke bare vigtig for danskerne, men bestemt også for producenter og kunstnere i Danmark. En public service broadcaster og et DRTV, der er frigjort fra kommercielle hensyn og kan tage chancer, satse på talenter og understøtte et uafhængigt produktionsmiljø og udøvende kunstnere. Men det kniber gevaldigt. 

Sidste år fremlagde DR ”Sammen om det vigtige” strategien, som også skulle sikre DR en handlekraftig og transparent organisation. En organisation, der kunne træffe beslutninger og agere hurtigt. Nu knap et år senere, er transparensen ganske svær at få øje på for producenter og kunstnere, der gerne vil levere indhold til DR – indtrykket er desværre snarere en støt stigende forvirring og intern frustration blandt DR-medarbejderne. Samtidig oplever vi over en bred kam, at DR i stigende grad kommer med urimelige krav til rettighedshaverne – krav vi ikke oplever hos DR’s kommercielle konkurrenter. Det er paradoksalt, da DR har en fast årlig og pæn stor bevilling og ikke skal fungere på markedsvilkår, og netop har særlige forpligtelser til at understøtte dansk kunst og kultur.

Vi har en naturlig forventning om, at DR leverer undersøgende kritisk journalistik, bekæmper fake news, prioriterer en kulturdækning som kan og tør gå i dybden, efterspørger det børne- og ungeindhold, der er så afgørende i konkurrencen med de internationale tjenester. Netop i en krisetid skal DR have modet til at satse stort på de originale danske fortællinger og den dybdegående journalistik, også på kulturområdet. De forventninger har de politiske partier bag medieforliget også.

Men lige nu virker DR uden mål og retning – altså udover et styrket digitalt fokus. Den forrige regerings spareplan indebar voldsomme besparelser, men nu er 2. runde af spareplanen taget af bordet, DR lancerede med stor selvforståelse ”Sammen om det vigtige” sidste år og med det nye medieforlig, får DR tilført flere penge. Det må være muligt for DR at gå på to ben. Både at fokusere på kvalitetsindhold og sikre at teknologien virker – og det må være et krav til DR’s ledelse, at den kan forklare en sammenhængende og konkret strategi for, hvad DR kan, skal og vil. Ellers er vi i den situation at danskerne har et kulturelt fyrtårn – men mangler en skarp pære.

 

Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespillerforbund 

Sara Indiro, Dansk Artist Forbund

Nikolaj Scherfig, Danske Dramatikere 

Rasmus Kloster Bro, Danske Filminstruktører

Søs Nyengaard, Dansk Musiker Forbund 

Jørgen Ramskov, Producentforeningen