Danske Filminstruktører er løbende i kontakt med Producentforeningen og de andre organisationer i branchen. 

Det er Danske Filminstruktørers indtryk, at producenterne/arbejdsgiverne vil være ansvarlige og forsøge at lave nærmere aftaler med de ansatte om, hvordan I forholder jer. 

Hvis du er i tvivl om, hvor du står, så læs her:

Kan min arbejdsgiver/producent beslutte, at jeg ikke skal møde på arbejde?

Ja, det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om du skal møde på arbejde eller ej. Dette kan ændre sig, hvis der kommer et lovindgreb, men indtil da kan arbejdsgiveren vælge, at du skal arbejde hjemmefra eller blot meddele, at du ikke skal møde på arbejde, f.eks. fordi en produktion udskydes midlertidigt.

Har jeg krav på løn/honorar, mens jeg er hjemsendt?

Ja, hvis din arbejdsgiver vælger, at du ikke skal møde på arbejde på grund af corona-situationen, er du berettiget til løn/honorar.

Kan min arbejdsgiver/producent lægge en produktion ned?

Ja, din producent vil altid kunne vælge at lægge en produktion ned – enten midlertidigt eller permanent. Men du vil så oftest have krav på både løn frem til nedlukning og også for resten af din kontraktperiode, hvis du er projektansat. Men det kan afhænge af din kontrakt. Hvis din kontrakt har en klausul om ”force majeure”, og din arbejdsgiver ønsker at bruge den klausul, så kontakt sekretariatet. Det er nemlig en helt konkret vurdering, om corona-udbruddet pt. kan anses for at være en force majeure situation.

Må jeg nægte at gå på arbejde på grund af frygt for at få corona-virus? 

Nej, hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal komme på arbejde, så har du pligt til at møde op. Først hvis der kommer et lovindgreb eller påbud fra myndighederne eller en læge om, at du skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil du kunne blive hjemme.

Må jeg blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Nej, uanset corona-situationen er det altid medarbejderens eget ansvar at finde en måde at komme på arbejde på.

Børn hjemme eller syge

Du har ikke umiddelbart ret til løn, hvis du ikke kan få dit barn passet, fordi dit barn enten er syg eller skoler og daginstitutioner er lukkede. Har du ikke familie eller andre, der kan hjælpe, så tal med din arbejdsgiver om, hvorvidt du kan arbejde hjemme, eller om du bør afholde ferie.

Jeg føler mig syg, hvad skal jeg gøre?

Vi anbefaler, at du holder dig løbende orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/. Men er du syg, så skal du meddele dette til din arbejdsgiver. Hvis du er ansat på almindelige A-lønvilkår, vil du have ret til løn under sygdom. Er du tilknyttet din producent som en underleverandør (firmaordning), vil du som udgangspunkt ikke have ret til løn/honorar under sygdom, men det afhænger af din kontrakt. Tal med din arbejdsgiver om det.

Øvrige spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at sende os en mail på mail@filmdir.dk, og så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Vi kan også henvise til følgende samarbejdspartneres råd og anbefalinger:

Producentforeningen: https://pro-f.dk/faq-om-coronavirus

Skuespillerforbundet: http://skuespillerforbundet.dk/raadgivning/diverse/info-om-corona/

FAQ opdateret 12/3-2020

Link til myndighedernes info: https://politi.dk/corona

Link til FTF-a om medlemmer på dagpenge https://ftfa.dk/artikler-nyheder/haandtering-af-coronavirus/

Link til vigtig info fra DFI om filmstøtte: https://www.dfi.dk/nyheder/filminstituttet-holder-lukket-indtil-videre