Filmrapport dokumenterer: de prisvindende film lider

Redningskrans må ud mens branchen i samarbejde finder nye finansieringsmodeller

Så står det sort på hvidt: prisvindende danske film, som netop nu høster international hæder, står til fremover at miste deres økonomiske grundlag. Der må handles nu, mener Danske Filminstruktører, som ønsker økonomisk sikring af ’konsulentordningen’.

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Det Danske Filminstitut om den aktuelle finansiering af dansk film står det alvorligt skidt til med den økonomiske bæredygtighed i den type film, som Danmark er blevet berømt på. Som følge af digitaliseringen står dansk film til at miste sin kronjuvel: den såkaldte ’konsulentfilm’, som tæller film som Elsker dig for evigt (Susanne Bier 2002), Arven (Per Fly 2003) og Jagten (Thomas Vinterberg 2012), Kapringen (Tobias Lindholm, 2012), Sorg og Glæde (Nils Malmros 2013) og Nordvest (Michael Noer 2013).

Ikke på grund af manglende publikum, da film skabt med støtte fra denne ordning i de sidste 10 år i gennemsnit ses af omkring 113.000 biografgængere (Ifølge biograftallene fra 2003-2012 fra DFI’s hjemmeside) og flere hundrede tusinder danskere på tv, men på grund af de ændrede finansieringsvilkår, som er opstået i kølvandet på digitaliseringen af markederne for film.

Ifølge rapporten er det særligt Blockbusterficeringen og en skærpet konkurrence på tv-markedet, der udfordrer konsulentfilmen.

En samlet branche, som Danske Filminstruktører med glæde konstaterer nu også inkluderer teleindustrien og de digitale udbydere, er i gang med at drøfte, hvordan man fremtidig skal tilrettelægge finansieringen af morgendagens film. I denne bestræbelse vil Danske Filminstruktører være imødekommende og nysgerrige overfor den nye digitale virkelighed frem for at beskytte gamle modeller. Filmbrancher verden over står midt i et paradigmeskifte og en overgang til helt nye publikumsvaner, men branchen har været tøvende i forhold til at skippe de aftaler der forhindrer f.eks. publikums mulighed for at se film online samtidigt med at de går i biografen. Det bør der gøres op med.

Løsningen findes ikke lige om hjørnet. I mellemtiden holdes skaberne af de originale konsulentfilm som gidsler i et finansielt tomrum, og dansk film kan ikke blot vente på, at der opnås enighed.

Danske Filminstruktører vil gerne samle kræfterne for i en overgangsperiode at sikre en konsolidering af konsulentordningen, så den ikke bukker under før, man har fået nye finasieringsmodeller på plads. Det bliver selvsagt et centralt punkt i det kommende filmforlig. Branchen skal på sigt selv løse problemet, men lige nu er vi særligt udsatte, og vi risikerer at miste den talentmasse, som vi gennem mange år har optrænet – nu må vi ikke skuffe, så sætter vi den udvikling i stå, vi netop har skabt”, udtaler Danske Filminstruktører formand, Annette K Olesen.

Hypen omkring film og fortællere, som har deres udspring i konsulentordningen, har ikke været større end den er lige nu, og det ville være en katastrofe at ”misse” Danmarks mulighed for at høste mere på den succes. I kraft af sit fokus på filmenes originale og kunstneriske kvalitet overrasker netop disse film ofte positivt både nationalt og internationalt. Uden at underkende betydningen af den umiddelbare publikumstække, som den mere målrettede kommercielle film kan have, viser enhver filmfaglig undersøgelse, at det er i konsulentordningen den fremtidige investering i dansk films fortsatte succes ligger” tilføjer Annette K Olesen.

 

Faktaboks:

Rapporten slår fast:

  • “Hovedproblemstillingen er markant faldende indtægter ved filmdistribution og –salg”
  • “Indtægtsfaldet er mest markant for konsulent­film, der støttes ud fra en kunstnerisk vurdering (fald på 42 % i perioden)”
  • “Samlet set er der begyndende tendenser til blockbusterficering af biografmarkedet, forstået på den måde, at billetsalget i større og større udstrækning ser ud til at samle sig om de store film”
  • Omvendt er privatkapitalen og den offentlige støtte i mindre omfang til stede i de mere kunstnerisk orienterede film, der støttes inden for rammerne af konsulentordningen
  • “I lyset af tendensen til at de små og mellem­store film i øget omfang er under pres inden for biografvinduet, er det bemærkelsesværdigt, at denne kategori af film trods alt kan opnå fornyet gennemslagskraft på de efterfølgende markeder”
  • “Med hensyn til risikovilligheden er der tydelige tegn på, at mangfoldigheden i dansk film er udfordret, især med hensyn til balancen mellem kunstnerisk orienterede film og populærkulturelle film”

 

Faktaboks:

Konsulentfilm er originale fortællinger, hvor man i udgangspunktet ikke kan garantere en kommerciel succes
Markedsfilm
er film støttes med udgangspunkt i et estimeret stort kommercielt potentiale

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Formand Annette K. Olesen på tlf. nr. 25 21 24 48
Sekretariatschef Sandra Anne Piras på tlf. nr. 26 19 90 89