Filmværkstedet København søger to filmkonsulenter

Filmværkstedet København søger to filmkonsulenter til to støtterunder i 3. og 4. kvartal 2024 – med mulighed for forlængelse.

Som noget nyt ansætter Filmværkstedet / København to konsulenter som i fællesskab har til opgave at udvikle og udvælge de projektansøgninger, der kommer i de to kommende ansøgningsrunder i samarbejde med en sammensat redaktion på Filmværkstedet / København.  

Filmkonsulentens afgørelser skal bidrage til Filmværkstedets overordnede støttepolitik, som er formuleret i samarbejde med fondens bestyrelse og Fonden Filmtalent. Støtte tildeles på baggrund af en kunstnerisk vurdering og en vurdering af ansøgernes potentielle talent foretaget af redaktionen. 

ARBEJDSOPGAVER

  • Varetage to ansøgningsrunder i august/september og november/december med normalt 75-100 ansøgninger, hvoraf et antal – ca. 15-20 – går videre i et kort udviklingsforløb. Der afholdes 3 redaktionsmøder i hver ansøgningsrunde. 
  • Konsulenternes opgave består i læsning, afholde udviklingsmøder, deltage i redaktionsmøder samt skrive indstillingsbreve. 
  • For august/september runden ligger læsning i uge 33-34, redaktionsmøder og udviklingsmøder i ugerne 35-38 og indstillingsmøde og indstillingsbreve i uge 39. 
  • For november/december runden ligger læsning i uge 45-46, redaktionsmøder og udviklingsmøder i ugerne 47-49 og indstillingsmøde og indstillingsbreve i uge 50. 

KVALIFIKATIONER

Filmkonsulenterne skal:

  • have erfaring med udvikling af filmiske projekter 
  • kunne sætte rammere for et udviklingsforløb med en pædagogisk tilgang og forståelse for kreative processer 
  • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer, talent og erfaring
  • kunne formulere sig om kompetencer, der er i spil i produktionen af levende billeder og kreative projekter
  • kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche indenfor genrerne dokumentar, fiktion, serier og eksperimenterende fortælleformer
  • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion

ANSÆTTELSESFORHOLD

Der er tale om et fast honorar, som hver konsulent modtager uagtet antal ansøgere.

 

Ansøgningsfrist: 13. maj 2024 kl. 12. Ansøgning sendes til koordinator@fvkbh.dk mærket ”filmkonsulent”. 

Ansættelsen vil foregå ved et ansættelsesudvalg med deltagelse af en repræsentant fra filmværkstedets brugergruppe, en fra bestyrelsen og to fra filmværkstedet. 

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 21 og 22. 

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Birgitte Fredsby Filmværkstedet på 51641910 eller birgitte@fvkbh.dk

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk

Find jobopslaget her: www.filmworkshop.dk/to-filmkonsulenter-soges/