Fokus på idéudvikling

Filminstituttet inviterer til tidlig udvikling af nye idéer til dokumentarfilm.

I vinteren 2016 / 2017 iværksatte Filminstituttets dokumentarafdeling en række samtaler med instruktører og producere om, hvordan vi styrker bredde og risikovillighed i forhold til projekter, form, udtryk og instruktører. I den forbindelse udtrykte både instruktører og producere ønske om flere små og helt tidlige udviklingsstøtter. Invitationen til tidlig udvikling af nye idéer til dokumentarfilm udspringer helt konkret af denne dialog med branchen.

Dokumentarafdelingen ser ofte, at projekter allerede er udviklet igennem længere tid, når Filminstituttet første gang ansøges om udviklingsstøtte. Det har mange fordele. DFI ønsker imidlertid også at være en risikovillig partner på idéniveau, det vil sige på det tidlige sted i den kreative proces, hvor instruktøren afprøver om indfald kan blive til en holdbar idé.

Dokumentarafdelingen vil derfor i det kommende år frem til DOKDAGEN 2018 have et særligt fokus på tidlig idéudvikling.

Instruktører kan søge

Instruktører med min. to værker bag sig kan søge, alene eller med en producent, manuskriptforfatter eller anden nøgleperson. 

Om processen

Ambitionen er en hurtig og enkel ansøgningsproces. 

Der er ingen deadlines for ansøgningerne, det vil sige man kan sende sin ansøgning, når behovet opstår. Man ansøger en af de tre filmkonsulenter, Cecilia Lidin, Anders Riis-Hansen eller Ulla Hæstrup (sidstnævnte har særligt fokus på projekter til børn og unge). Man får svar på sin ansøgning inden for to uger. Projekter, der vælges til idéudvikling bliver støttet med kr. 25.000 – 50.000. Støtten gives som honorar til instruktøren. Afslag vil være korte. 

Ansøgningen skal indeholde

Der søges på det sædvanlige ansøgningsskema, der er opdateret til lejligheden. 

  • Instruktørens noter (max. 1 side)
  • CV for nøgledeltagere (max. 1 side)

Perspektiverne

Med et større antal idéudviklingsstøtter følger, at mange idéer ikke kan forvente at opnå videre udviklingsstøtte. Projekter, der modtager tidlig støtte har ikke fortrinsret til videre udviklingsstøtte, og skal ansøge om udviklings- og produktionsstøtte på lige fod med andre, der ikke har modtaget idéudviklingsstøtte. 

Kontakt

Ane Mandrup

Afdelingschef, kort- og dokumentarfilm. Filmstøtte

Tlf. + 45 2027 7872

anem@dfi.dk