Indsatser mod grænseoverskridende adfærd i branchen

Fælles indsatser mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunstbranchen:

Undersøgelse fra 2020, der afdækker grænseoverskridende adfærd inden for film-, tv- og scenekunstbranchen

I 2019 tog Danske Filminstruktører, sammen med Producentforeningen, Dansk Teater & Dansk Skuespillerforbund, initiativ til en fælles indsats mod grænseoverskridende adfærd. Det mundede ud i en undersøgelse fra 2020 og en tilhørende rapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, der afdækker grænseoverskridende adfærd inden for film-, tv- og scenekunstbranchen. 

Rapporten hedder GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD: Diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen. Undersøgelsens konklusioner viser tydeligt, at der er store udfordringer også i vores branche. Derfor har vi på tværs afbranchen lavet et udviklingsarbejde, der skal medvirke til at ruste ledere og andre vores branche bedre til at imødegå grænseoverskridende adfærd. Det foregår både i brancheregi og i egne indsatser i Danske Filminstruktører.

 

Et fælles brancheinitiativ: Stregen i sandet, der giver konkrete handlemuligheder over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i branchen

I 2019 var vi 13 organisationer på tværs af film-, tv- og scenekunstbranchen, der gik sammen om et fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd: Stregen i sandet. 

 

En opfølgende undersøgelse fra 2023 med tilhørende rapport, udarbejdet af Human House, der afdækker, i hvilket omfang aktører i film-, tv- og scenekunstbranchen oplever et større fokus på forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd fra 2021 og frem

I 2023 foretog vi, sammen med Producentforeningen, Dansk Teater & Dansk Skuespillerforbund en opfølgende undersøgelse af den fælles indsats mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen.

Undersøgelsen viser, at ansatte og ledere i branchen oplever et større fokus på grænseoverskridende adfærd. Undersøgelsen viser dog også, at vi som branche ikke er i mål: Næsten halvdelen af de adspurgte mener, at branchen ikke arbejder med problematikkerne på et proaktivt niveau, mens en mindre del mener, at indsatsen primært er implementeret i ord og hensigter, men ikke handling. Det er områder, som vi sammen med de øvrige organisationer allerede arbejder med, men som vi nu vil lægge endnu større fokus på. 

 

Danske Filminstruktørers indsatser mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunstbranchen:

I Danske Filminstruktører har vi lanceret en række egne indsatser mod grænseoverskridende adfærd, som er målrettet til vores medlemmer. Klik her for at læse mere.