Hvis du som medlem har brug for akut rådgivning til at løse en situation med grænseoverskridende adfærd i forbindelse med dit arbejde, kan vi henvise dig til ledelsesrådgivning via rådgivningsfirmaet Hartmanns. 

 

Det kan være i situationer, hvor du er vidne til personer på settet, der agerer grænseoverskridende eller hvor du oplever konflikter i forhold til magtmisbrug eller krænkelser, som du som instruktør, skal forsøge at løse. Det kan også være situationer, hvor du selv, kan have krænket nogen eller er blevet anklaget for det. 

Henvend dig til kontaktperson Karen Bernheim i sekretariatet på tlf.: 33 45 40 36. Her finder I ud af, om sekretariatet kan rådgive dig eller om du skal henvises til Hartmanns.