Hvis I sparer på DR, så brug pengene til en større public service-pulje

Kronik i Politiken den 31. januar 2018

AF: KLAUS HANSEN, DIREKTØR I PRODUCENTFORENINGEN, CHRISTINA ROSENDAHL, FORMAND, DANSKE INSTRUKTØRER, NIKOLAJ SCHERFIG, FORMAND, DANSKE DRAMATIKERE OG KATJA HOLM, FORMAND, DANSK SKUESPILLERFORBUND

Der skal altid ligge danskproduceret drama og dokumentar af høj kvalitet, uanset om seeren vælger DR, TV 2, Netflix, YouSee eller Viaplay. Kun sådan konkurrerer vi med udenlandsk indhold.

Det ser mere og mere ud til, at nogle af de midler, som DR før har kunnet råde over, skal sættes i konkurrence, så det private marked kan få gavn af dem. Senest har vi hørt SF’s Jakob Mark melde om en besparelse på 5 procent af DR’s samlede budget på godt 3,7 mia. kr. Det er et stykke fra DF’s mål om en besparelse på 25 procent, men 5 procent er dog stadig tæt på 180 mio. kr.

Det er uklogt at spare på DR’s public service. Men hvis politikerne insisterer på at gøre netop det, er der kun ét rigtigt følgetræk: at bruge besparelsen på stadig at producere dansk public service-indhold.

Vi skal fortsat have dansk drama og dokumentar af allerhøjeste kvalitet – og vi skal have meget af det. Enhver besparelse på DR skal derfor bruges direkte på at styrke produktion og udsendelse af dansk drama og dokumentar på alle platforme. Uanset om det er på DR, TV 2, Netflix, YouSee eller Viaplay, så skal der altid ligge fremragende og attraktivt danskproduceret indhold på første side. Kun sådan kan dansk indhold konkurrere med det udenlandske,især amerikanske, indhold.

Vi foreslår, at der etableres en public service- pulje, som minder om den, vi har i dag. Hovedfokus skal være på dansk drama og dokumentar af højeste kvalitet samt indhold til børn og unge. Det er kernen i den del af dansk indhold, som relaterer sig til public service, og som alle danskerne bliver ved med at efterspørge.

Public service-puljen, som vi kender den i dag, fungerer nemlig udmærket og har historisk været en god model. Der har lige siden starten i 2008 været stor søgning til midlerne, og der produceres meget fremragende drama og dokumentar for pengene. et betyder samtidig, at DR kan få del i pengene ved at søge fra puljen i samarbejde med en producent

Det er kendetegnende for puljen – og efter vores mening vigtigt at bevare – at den fokuserer på netop drama og dokumentar og ikke blander publicistiske projekter ind i produktionerne. Det kræver specialviden at støtte dramaserier og dokumentar, ligesom det kræver specialviden at støtte publicistiske projekter.

Med indførelsen af public service-puljen kom TV 2 også på banen i forhold til produktion af især dramaserier. Fra puljen har vi bl.a. fået ’Lærkevej’, ’Den Som Dræber’, ’Rita’, ’Dicte’, ’Badehotellet’, ’Norskov’ og ’Gidseltagningen’, for bare at nævne nogle stykker. I dag er der 42,5 mio. kr. til rådighed årligt (i 2017 suppleret med overskydende licensmidler, så der i alt var knap 65 mio. at gøre godt med). Det beløb skal være meget højere.

Det er dyrt at lave drama og dokumentar, og hvis vi skal kunne tage kampen op med de udenlandske streamingtjenester, skal vi øge produktionen af det gode, danske indhold. Vi foreslår derfor, at midlerne, der spares på DR’s budget, bruges én til én til at etablere en ny, stærk public service-pulje og til at støtte regional film- og tv-serieproduktion via Danmarkspuljen. Derved sikrer vi, at der stadig produceres fremragende dansk indhold for pengene. 

Link til kronikken i Politiken.dk