I den fælles brancheindsats mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Teater & Danske Filminstruktører er arbejdet med at skabe et trygt arbejdsmiljø i film- og teaterbranchen gået i gang.

En række indsatser er enten søsat eller under forberedelse. Flere indsatser vil komme til i løbet af den treårige samarbejdsperiode, som de fire organisationer indtil videre har forpligtet sig på.

Målet er at skabe forebyggende indsatser, som retter sig mod fire niveauer:

  • Individet
  • Gruppen
  • Ledelsen
  • Organisationen

Nogle indsatser går på tværs af hele branchen, mens andre er tilpasset den enkelte organisations specifikke forhold. Se alle indsatserne her:

Fælles indsatser:

  • Tre års fælles fokus på grænseoverskridende adfærd med løbende opfølgning
  • Et fælles statement, der sætter rammerne for samarbejdet om et bedre psykisk arbejdsmiljø
  • Et fælles informationsark til brug ved til ansættelser, der beskriver reglerne for god adfærd og informerer om, hvor man kan få hjælp, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd
  • Infosider på organisationernes hjemmesider særligt rettet mod medlemskredsens specifikke forhold og behov.