Invitation til Nordisk Filmcamp

Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Filmfabrikken på Møn, samler 24 børn og unge fra Norge, Sverige og Danmark til Nordisk Filmcamp på Møn fra d. 30. juni – d.4. juli 2014!

Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Filmfabrikken på Møn opfordrer nu børnefilmbranchen til at deltage og komme helt tæt på sin målgruppe!

Nordisk Film Camp vil samle børn og unge fra hele Norden til kreativt filmarbejde i fem dage sommeren 2014. Deltagerne, som er i alderen 10 – 16 år, kommer primært fra filmklubber og skolebio i Norge, Sverige og Danmark. Formålet med træffet er først og fremmest, at børn og unge fra de nordiske lande, der allerede interesserer sig for film, skal mødes og dyrke denne interesse, udveksle meninger og erfaringer og skabe netværk. Samtidig vil en Nordisk Film Camp naturligvis fremme sprog- og kulturforståelse. Men projektet har også en anden dimension, hvilket er at give jer, der arbejder med at lave film til børn, en unik tilgang til målgruppen gennem en kreativ proces, når børnene og de unge skal producere film. Denne idé udsprang fra Busters brancheseminar ’Install New talents’, som blev holdt i september 2012. Her blev der rejst problemstillinger som:

’Hvordan laver vi historier, som er relevante og engagerende, og som møder børn og unge i øjenhøjde samt kommunikerer med dem i deres eget sprog?’

’Mangler de kreative kræfter viden om, hvordan børn opfatter visuelle medier som f.eks. film?’ ’Hvordan motiverer man de kreative kræfter til at producere børnefilm?’

Derfor vil Danske Børne – og Ungdomsfilmklubber og Filmfabrikken nu give jer chancen til at mødes direkte med jeres publikum. Så har du lyst til at komme til Møn i sommer for at inspirere og selv blive inspireret, vil vi rigtig gerne høre fra dig! Du deltager, hvornår det passer dig i løbet af de 5 dage, og så længe du ønsker.

Kontakt Judith eller Ulrich Breuning på Filmfabrikken for mere information og evt. tilmelding!

mail@filmfabrikken.dk eller telefon 25 76 21 06