Invitation til statusmøde om lavbudgetfilm i Cinemateket d. 23. februar

Filmaftalen åbnede muligheden for, at DFI kan støtte lavbudget-spillefilm på særlige betingelser.

Støtten skal give både nye og etablerede talenter mulighed for at producere lavbudget film.

Støtten kan bevilges gennem New Danish Screen, Konsulentordningen eller Markedsordningen.

Der kan samlet ydes støtte til 12-24 lavbudgetfilm med budget på enten maksimum 3 mio. kr. eller maksimum 6. mio. kr.

Få en opdatering på status for ansøgninger og støttede film, hør et par cases og vær med til at evaluere vilkårene for støtte.

Tirsdag den 23. februar kl. 15.30-17.00 

Bio ASTA, Cinemateket i Gothergade 55


Læs mere