Kim Pedersen og instruktører indgår forlig

Pressemeddelelse

Kim Pedersen og instruktører indgår forlig 

Hermed forligsaftale indgået ml. Kim Pedersen, og filminstruktørerne Christina Rosendahl, Annette K. Olesen og Birgitte Stærmose:

Forligsaftale

Den af Danske Filminstruktører som mandatar for filminstruktørerne Christina Rosendahl, Annette K. Olesen og Birgitte Stærmose anlagte retssag ved retten i Helsingør mod direktør Kim Pedersen, forliges hermed som følger:

Kim Pedersen har rettet henvendelse til Berlingske Tidende i anledning af et af ham forfattet blog-indlæg til Filmmagasinet Ekko’s hjemmeside, med henblik på et interview i Berlingske Tidende.

Undertegnede, Kim Pedersen, tilkendegiver herefter, at følgende tre udsagn om filminstruktørerne Christina Rosendahl, Annette K. Olesen og Birgitte Stærmose i en artikel skrevet af Berlingske Tidende og publiceret den 13. januar 2015: ”Filmkvinder beskyldes for at mele egen kage”, ”De kvindelige medlemmer af Danske Filminstruktørers bestyrelse udnytter deres egen forening til at skaffe sig unfair fordele i kampen om filmmidlerne” og ”De kvindelige medlemmer af bestyrelsen for den danske instruktørforening udnytter deres egen forening til at få tilkendt filmstøtte til deres personlige filmprojekter”, som i artiklen var angivet at stamme fra mig, ikke er udtryk for min opfattelse, og jeg er således ikke enig i artiklens formulering af de tre udsagn. Min mening har alene været at udtrykke over for Berlingskes journalist, at en indførelse af kønskvoter på filmområdet indirekte kunne være til fordel for de tre nævnte, kvindelige filminstruktører.

Den anlagte sag hæves ved den afgivne erklæring som forligt, og hver af parterne bærer egne omkostninger.

Idet Kim Pedersen har erklæret, at han ikke er enig i de holdninger, han stod som afsender af i Berlingske, ser filminstruktørerne ikke længere grund til at fortsætte sagen. 

De tre instruktører glæder sig over Kim Pedersens erklæring: ”Vi hylder en åben og frisk debat om udviklingen af dansk film, men når vi som demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer i en forening beskyldes for personlig tilraning, er det ødelæggende for vores muligheder for at udføre både vores politiske og professionelle arbejde som instruktører. Beskyldningerne underminerede vores integritet og troværdighed på medlemmernes vegne. Derfor er vi rigtig glade for, at Kim Pedersen har erklæret sig uenig i udsagnene, og vi ser frem til en god dialog med Kim Pedersen i fremtiden”, udtaler Christina Rosendahl, Annette K. Olesen og Birgitte Stærmose.

På foreningens vegne udtaler sekretariatschef Sandra Piras desuden: ”Vi kan som forening selvfølgelig ikke acceptere, at vores bestyrelsesmedlemmer angribes på den måde, som det er sket her. Derfor har vi fra foreningens side været nødt til at sige fra. Vi har i det daglige et rigtig godt samarbejde med filmbranchens organisationer og er derfor glade for, at Danske Biografers formand, Kim Pedersen, tiltræder forligsaftalen, så vi kan fortsætte vores konstruktive samarbejde med Danske Biografer. Der er masser af udfordringer i dansk film, som vi sammen skal løse”. 

For yderligere information kontakt Daniel Jørgensen på tlf. 2286 4848.

Forlig indgået i Kim Pedersen-injuriesagen del 2!

Kim Pedersen har bedt om, at Danske Filminstruktører udsender følgende til medlemmerne og pressen:

Kim Pedersen har læst Danske Filminstruktørers medlemsorientering og pressemeddelelse af dags dato. Kim Pedersen finder i denne forbindelse anledning til at fremkomme med følgende bemærkninger:

Medlemsorienteringen og pressemeddelelsen er efter Kim Pedersens opfattelse ikke retvisende. Efter Kim Pedersens opfattelse angår forliget det som Kim Pedersen hele tiden har sagt, nemlig at injuriesagen var baseret på nogle formuleringer fra Berlingske’s side, hvis indhold Kim Pedersen ikke var enig i. Det er efter Kim Pedersens opfattelse det forliget udtrykker, og forliget giver efter Kim Pedersens opfattelse ikke grundlag for at konkludere, at Kim Pedersen undsiger egne udsagn.