Vil du være medlem?

Medlemskab hos Danske Filminstruktører søges hos bestyrelsen. Medlemskab gives automatisk til filmskoleuddannede og til andre, der lever professionelt af at instruere levende billeder. 

Nederst på siden finder du en online indmeldelsesblanket. Alternativt kan du printe en indmeldelsesblanket ud, udfylde den og indsende den til sekretariatet på mail@filmdir.dk


Kontingent

Kontingentet er kr. 1.289,00 i kvartalet for A-medlemmer (aktive medlemmer).

Kontingentet for R-medlemmer er kr. 1561 for et år. *

Nyuddannede elever (fra Den Danske Filmskole, Super16, Super8 og 18Frames) betaler nedsat kontingent det første år efter endt uddannelse på 644,00 kr. i kvartalet.

Elever som er i gang med uddannelse ved de danske filmskoler er gratis (Den Danske Filmskole, Super16, Super8 og 18Frames).

* Et særligt R-medlemskab (Rettigheds-medlemskab) kan af bestyrelsen tilbydes filminstruktører, der ikke har instruktion som hovederhverv, eller instruktørproducenter, der i overvejende grad arbejder som producenter for andre instruktører. R-medlemmer får deres rettigheder af Danske Filminstruktører og modtager foreningens almindelig meddelelser; R-medlemmer har dog ikke stemmeret på generalforsamlinger, modtager ikke Danske Filminstruktørers medlemskort og kan ikke påregne kontrakt- og advokathjælp i sædvanligt omfang. R-medlemmer betaler nedsat kon-tingent, vedtaget på en generalforsamling. 

2019 er fradraget for fagforeningskontingenter på 6.000 kr., hvilket betyder, at der er fuldt fradrag for kontingentbetaling.

 

Kriterier for optagelse i Danske Filminstruktører

  1. Afgang fra Den Danske Filmskoles instruktør eller TV-tilrettelæggerlinie eller tilsvarende anerkendte udenlandske filmskolers instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinie.
  2. Instruktør på mindst 1 spillefilm/kort fiktionsfilm som har været/er i landsdækkende distribution.
  3. Instruktør på mindst 1 dokumentarfilm støttet af en landsdækkende TV-station eller Det Danske Filminstitut og vist enten på en landsdækkende TV-station og/eller distribueret gennem en landsdækkende distribution.
  4. Instruktør på mindst 1 TV-drama der har været vist på en landsdækkende TV-station.
  5. Instruktør på mindst 2 værkstedsfilm, hvoraf mindst 1 har været /er i landsdækkende distribution.

Ovennævnte 5 kriterier berettiger umiddelbart til optagelse. Ansøgning om medlemskab forelægges bestyrelsen til orientering.

Herudover kan man blive medlem af Danske Filminstruktører ved ansøgning, der fremlægges for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tager konkret stilling til medlemskab efter nedenfor nævnte retningslinier:

  1. Instruktør på en multimedieproduktion, der er i distribution.
  2. Instruktør på 3 bestillingsfilm, eksempelvis: firmafilm, institutionsfilm, OBS’er m.v.
  3. Instruktør på 3 reklamefilm der har været vist enten på en landsdækkende TV-station eller i biograferne.
  4. Instruktør på 3 musikvideoer, der har været vist på en landsdækkende TV-station.
  5. Udenlandske instruktøropgaver, der svarer til henholdsvis pkt. 2-5 samt 1-4. 

Som medlem hos Danske Filminstruktører har du adgang til en lang række fordele, såsom kontraktforhandling, a-kassevejledning, en fordelagtig ulykkesforsikring samt faglige og sociale arrangementer. Læs mere om disse medlemsfordele i bjælken til højre.

Ligeledes bliver dine instruktørinteresser varetaget ved generelle overenstkomstforhandlinger i inden- og udenlandske rettighedsorganisationer.

Medlemsfordele

Som medlem hos Danske Filminstruktører har du adgang til en lang række fordele, såsom kontraktforhandling, a-kassevejledning, en fordelagtig ulykkesforsikring samt faglige og sociale arrangementer.

Ligeledes bliver dine instruktørinteresser varetaget ved generelle overenstkomstforhandlinger i inden- og udenlandske rettighedsorganisationer.

Generelt

Danske Filminstruktører afholder flere gange om året medlemsarrangementer af filmfaglig art og arrangerer møder mellem medlemmer og udenlandske instruktører. Hvert år afholder vi desuden den meget omtalte Champagnefest, hvor vi fejrer de instruktører, som har haft biografpremiere på en film det forløbne år. Medlemmerne holdes løbende orienteret gennem nyhedsbreve, hjemmeside og medlemsbladet TAKE.

Pressekort

Som medlem af Danske Filminstruktører kan du ansøge om pressekort via dette link:

Nederst i ansøgningen bliver du bedt om at tilføje en medunderskriver. Her skal du anføre Karin Camphausen og mailadressen: mail@filmdir.dk

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til ansøgning om pressekort. 

Pensionsordning hos PFA

Som medlem af Danske Filminstruktører er det muligt at få en pensionsordning hos PFA. I den løsning, som PFA tilbyder, er der inkluderet en forsikringspakke og indbetaling til pension.
 

Tilmelding og kontakt vedr. pensionsordningen for medlemmer af Danske Filminstruktører foregår direkte med PFA. Du kan tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder et link til herunder. Her finder du også infopakken om MedlemsPlus PFA Pension, hvor du kan læse om pensionsordningen.

For mere info om pensionsordningen kontakt PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00. 
 

Som medlem har du mulighed for at tegne en fordelagtig kollektiv ulykkesforsikring, som dækker 24 timer i døgnet overalt i verden.

Lån af kameraer gennem Solidarisk Kamera

Der er mulighed for at låne kameraer gennem Solidarisk Kamera, som er støttet af Danske Filminstruktører og Canon. Der er to kamerapakker samt en lydpakke. Læs mere her.

EKKO

Filmmagasinet EKKO bliver sendt til hvert enkelt medlem.

Kunstnerboliger – Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd råder over adgang / er repræsenteret i bestyrelsen for en række kunstnerboliger, som kan søges årligt. På Dansk Kunstnerråds hjemmeside kan du læse om stederne, ansøgningsfrister og hvilke kriterier, der er opstillet for at komme i betragtning til boligerne.

Ansøg om medlemskab via denne formular: