Møde om Den Danske Filmskoles aktuelle planer og muligheder

Sæt kryds i kalenderen den 20. august 2018

Danske Filminstruktører og Producentforeningen inviterer hermed til et møde, hvor Filmskolen fortæller om sine uddannelsesvisioner, og hvor rammer og regler bliver belyst.

Mødet afholdes mandag den 20. august kl. 15 – 17.30 i Empire Bio, Guldbergsgade, København N.

Tilmelding her – bemærk at tilmelding først er gældende, når du har modtaget endelig bekræftelse.
 
Danske Filminstruktører og Producentforeningen er som repræsentanter for den branche, der beskæftiger Filmskolens elever efter endt uddannelse, optaget af at have en velfungerende uddannelse, som fortsat kan bidrage til udvikling og produktion af dansk film.
 
Den konkrete anledning til mødet er, at skolen har præsenteret sin vision for at ændre skolens uddannelser. Det har givet anledning til diskussion blandt nuværende og tidligere elever og bredt i branchen, og vi ser et behov for at få afklaret facts og regler, således at debatten kan fortsætte på et oplyst grundlag. 
 
Skolen skal akkrediteres, dvs kvalitetsgodkendes, hvert sjette år. Det er en nødvendig og uomgængelig proces, som blandt andet indebærer, at skolen bliver vurderet i forhold til bl.a. relevans, videngrundlag og kvalitetssikring. Godkendelsen sker desuden for at sikre, at uddannelsen lever op til sit uddannelsesniveau.
I den forbindelse skal der træffes beslutning om, hvilket fagligt niveau filmskolens uddannelser skal akkrediteres i forhold til. Her har skolen valgt at pege på det kunstneriske bachelor-kandidatniveau. Skolen har imidlertid også mulighed for at fortsætte som ”ikke indplaceret kunstskole”. Uanset hvilken løsning der træffes beslutning om, vil det være nødvendigt at ændre en lang række forhold på uddannelserne for at kunne opnå en positiv akkreditering.
 
Mødet vil også inkludere erfaringer fra andre skoler, som enten har været igennem samme proces eller som har valgt en anden vej. Efter mødet samler Producentforeningen input og facts til et videnspapir.
 
Til mødet inviteres repræsentanter for Filmskolen og branchen samt politikere, studerende og øvrige interessenter.
 
Det endelige program offentliggøres efter sommerferien.