Nemmere adgang til indmeldelse i a-kasse

Hvis du som kunstner har modtaget kompensation fra en af hjælpepakkerne, får du nu nemmere adgang til at melde dig ind i en a-kasse.

Konkret åbnes der op for, at man kan melde sig i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab frem til og med den 31. oktober 2020 og få ret til dagpenge.

Man kan blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og betale kontingent for denne periode. Derudover er man forpligtet til medlemskab af a-kassen et år fremover. 

Derudover vil de almindelige krav i dagpengesystemet gælde, herunder beskæftigelseskravet.

Vi opfordrer dig til at kontakte a-kassen for nærmere info. F.eks. har FTF-A en særlig afdeling der har fokus på kunstnere: https://ftfa.dk/vi-tilbyder/personlig-raadgivning/sparring-for-kunstnere/ 

Du kan læse hele aftaleteksten her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftale_om_hjaelpepakker_28_august.pdf