New Danish Screen fortsætter Skitsen-initiativet. Danske Filminstruktører bakker op!

I Danske Filminstruktører er vi glade for,  at New Danish Screen fortsætter Skitsen initiativet. Det giver bl.a. mulighed for at bringe nye metoder i spil i udviklingen af en film. Film er primært et visuelt , lydligt og tidsligt medium, som ligeså vel skal udvikles ved hjælp af visuelle og lydlige greb, som det kan af det ordbårne manuskript.

Hvis du er medlem af Danske Filminstruktører så send din kontrakt under ’Skitsen’ ind til os!

Da Skitsen-film laves på et lavt budget, er det ekstra vigtigt, at vi får sikret dine vilkår i din kontrakt. Produktioner der laves under ’Skitsen’ er stort set fuldfinansierede af DFI.  Produktionerne har lave budgetter og dermed ofte lav løn til instruktøren, og derfor er er det vigtigt, at instruktøren får bedre vilkår i forhold til royalty, medejerskab mv. end på de ”traditionelle” spillefilm.

Hvis du har spørgsmål til dette så ring til os på 33 33 08 88 eller skriv til os på mail@filmdir.dk 

Og så husk, at der er deadline for ansøgninger til Skitsen mandag d. 21. oktober: https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/aktuelt/nds-fortsaetter-initiativet-skitsen