Nu genåbnes for ansøgninger til ”Den midlertidige kunststøtteordning”

Alle kunstnere som oplever et indkomsttab fra kunstnerisk virke på minimum 30 pct. i perioden: 

  • 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller 
  • 1. november til og med 31. december 2020

sammenlignet med en tilsvarende referenceperiode i enten 2017, 2018 eller 2019  kan få adgang til ordningen. 

Ansøgningsfrist 31. januar 2021

Ordningen forlænges til udgangen af februar 2021, men denne periode kan ikke ansøges endnu.

Nemmere adgang

Det nye er, at du ikke længere skal kunne dokumentere dine tab i form af aflyste aftaler eller kontrakter, men kan søge alene på baggrund af nedgang i dine indtægter sammenlignet med referenceperioden.  

Du skal på tro- og love erklære, at du havde forventet at modtage indtægter i perioden, men at dette ikke har været muligt som konsekvens af en af nedenstående restriktioner, – men du skal altså ikke længere konkret kunne dokumentere dette. 

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer

Eksempler: Du arbejder ofte i udlandet, men har ikke haft mulighed for det i perioden. Du plejer at holde foredrag, undervise, lave filmfremvisninger og lign., men har ikke haft mulighed for det i perioden. 

Har du allerede modtaget støtte fra ordningen og ønsker at søge de nye perioder?

Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning og ønsker at søge støtte for de nye perioder, skal du søge per mail. Du skal indsende nye indtægtsskemaer for de nye perioder samt dokumentation for kunstnerisk indtægt i en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017. Du finder skemaerne her

Hvis du søger på baggrund af en referenceperiode, skal du også indsende en underskrevet tro- og loveerklæringen, som kan downloades som pdf i bunden af denne side.

Send indtægtsskema og referenceperiode (eller sandsynliggørelse, hvis du har konkret dokumentation) samt tro- og loveerklæring til Slots- og Kulturstyrelsen på coronakunststoette@slks.dk

Ekstraordinære tilfælde

I ekstraordinære tilfælde har du nu mulighed for at kombinere din ansøgning for en referenceperiode med yderligere enkeltstående konkrete tabte indtægter i samme periode i år. Eksempel: du havde kontrakt på at holde en række foredrag i november, som er blevet aflyst. Du kan læse mere om den mulighed på ordningens hjemmeside via link nederst i tekst.

Yderligere om ordningen 

Du kan få dækket op til 75 pct. af dine tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned og der gælder fortsat krav til, at indtægterne skal stamme fra kunstnerisk virke og til din årsindtægt som vi har beskrevet her: http://www.filmdir.dk/da/vejledning-til-dig-der-har-kombineret-indt%C3%A6gt-fra-b%C3%A5de-indkomst-og-b-honorar-og-eget-firma 

Læs mere og søg ordningen her

18.12.2020