Nye støttevilkår for New Danish Screen

Nye støttevilkår for New Danish Screen gældende pr. 1 juli 2019

Som følge af Filmaftale 2019-2023 fastsatte Filminstituttets bestyrelse nye midlertidige støttevilkår for New Danish Screen gældende pr. 1. januar 2019. Bestyrelsen har nu vedtaget de endelige støttevilkår for New Danish Screen, som er gældende pr. 1. juli 2019.

New Danish Screen fastholdes som en talentudviklingsordning, hvis fokus er at skabe de bedste rammer for udvikling af manifesterede talenter til det professionelle filmmiljø. Der fokuseres på instruktørdebuten i lange formater eller formater med tilsvarende kompleksitet, og der udvikles fortsat i teams inden for en low budget ramme.

Filminstituttet har inden bestyrelsens vedtagelse af de nye vilkår gennemført en høringsproces af branchen.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget nogle få ændringer af redaktionel karakter i de endelige støttevilkår for New Danish Screen, som er gældende pr. 1. juli 2019, og derudover har vi imødekommet organisationerne på følgende punkter:

  •    Producentforeningen har ønsket, at der blev indlagt et spor til producenterne i indtægterne, når filmene kommer i tilbagebetaling, så der sker en deling af indtægterne mellem Filminstituttet og producenten. Tilbagebetalingsprocenten i støttevilkårenes pkt. 6.2.11.5 er derfor fastsat til 50%, således at der sker en 50/50 deling af indtægterne mellem Filminstituttet og producenten, når indtægterne har dækket producentens private investering opgjort i henhold til støttevilkårenes pkt. 6.2.11.2 og tillagt 1.000.000 kr. 
  •     På foranledning af høringssvaret fra Filmret har Filminstituttet lavet en tilføjelse til støttevilkårenes pkt. 7.16.7, som udvider rettighedshavernes adgang til at forbeholde sig deres rettigheder i de situationer, hvor rettighedsudnyttelsen svarer til, men af tekniske eller juridiske årsager falder uden for, de eksisterende aftalelicensbestemmelser.
  •     På baggrund af et ønske fra Producentforeningen og Danske Filminstruktører har Filminstituttet bibeholdt vilkåret i pkt. 4.16 i de tidligere støttevilkår om støttemodtagers rettigheder til produktionen i en tilpasset version i pkt. 5.5, således at vilkåret tager højde for en rimelig sikring af producentens muligheder for udnyttelse af og indtjening på produktionerne og dels indføjet vilkår, som giver de underliggende rettighedshavere mulighed for at oppebære genudsendelseshonorarer efter sædvanlig praksis.

Se vilkårene på New Danish Screens støtteside.