Nyt medieforlig

Det nye medieforlig er endelig landet og i Danske Filminstruktører er vi utroligt glade for, at der blev tale om et bredt forlig, som kan give branchen arbejdsro i årene frem.

Som der så smukt står i aftalen:

”Danmark er et lille land og dansk et lille sprogområde. Men en stor kulturnation. Der er ikke andre end os selv til at sikre betingelserne for, at der kan produceres dansk indhold af høj kvalitet, som kan samle os udfordre os, gøre os klogere, underholde os, og som kan binde os sammen som nation”.

Her et udpluk af centrale dele:

  • Der indføres en kulturbidragsordning, som forpligter streamingtjenesterne rettet mod et dansk publikum at betale et fast finansielt bundbidrag på 2 pct. af deres omsætning i Danmark.
  • On demand-streamingtjenester, der investerer under 5 pct. af deres omsætning i Danmark i dansk indhold, betaler – i tillæg til det faste bundbidrag – et tillægsbidrag på 3 pct., så disse tjenester i alt betaler et finansielt kulturbidrag på 5 pct. af deres omsætning i Danmark.- Bidragene fordeles 80% til DFI’s ordninger og 20% til Public Service Puljen.
  • DR Arkivet skal ud til danskerne : ”Den fælles kulturarv, der er gemt i DR’s arkiver, skal ud at leve og bruges af danskerne. Forligspartierne er derfor enige om, at DR skal stille et kurateret univers med indhold fra DR’s arkiver til rådighed på DRTV. Der afsættes derfor 20 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. årligt i 2024-2026 til at give danskerne adgang til DR’s arkivindhold”.
  • Tv’s filmstøtte skal øges : ”DR og TV 2’s engagement i produktionen af dansk spille- og dokumentarfilm skal øges. Det fastsættes i public service-kontrakten og public service-tilladelsen, at de nærmere vilkår skal forhandles hurtigst muligt efter indgåelse af medieaftalen som led i den kommende filmaftale”.
  • DR skal fortsat have et animationstilbud til børn og skal udlægge dette til eksterne film- og tv-marked.
  • Public service-puljen skal moderniseres og midlerne deles med 50 pct. til tv-drama, 40 pct. til tv-dokumentar og kulturprogrammer og 10 pct. til lyd. Produktionen af public service-indhold af høj kvalitet til unge skal styrkes. Puljen kan bl.a. søges af producenter men DR og TV 2-regionerne kan ikke søge.
  • TV 2 skal styrke sin investering i dansk indhold, herunder drama, dokumentar, musik og indhold til børn og unge.
  • Ordnede forhold – se mere nedenfor!

Du kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside her.

Vi sender stor ros til Kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at stå i spidsen for et bredt forlig, som vi forventer kan give ro på og en længerevarende stabilitet for medieområdet. Det er afgørende, at der efter en lang periode med usikkerhed på streamingområdet, nu er en afklaring. Partierne bag forliget er Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fra Regeringen og yderligere er Radikale, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti også en del af forligskredsen. 

Særligt om ordnede forhold og rettigheder

Danske Filminstruktører kæmper for ordnede forhold, der skal skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for vores medlemmer. Det gælder både i forhold til vores fokus på et sundt psykisk arbejdsmiljø i film- og serieproduktion og når det gælder fair rettighedsbetaling for instruktørens værker, når de er tilgængelige på diverse platforme.  

Vi er derfor særligt glade for, at det nye medieforlig understreger vigtigheden af de ordnede forhold og kunstnernes rettigheder i forliget, hvor de skriver: 

“Danmark bygger på ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og forligskredsen forventer, at når der produceres indhold for offentlige midler eller med offentlig støtte sker det i respekt for dette og ved brug af det danske rettighedssystem”.