Om de svære ansøgningskrav til hjælpepakken for kunstnere med en kludetæppeøkonomi

Kommentar til Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær 

Af Danske Filminstruktører

I dag skriver Politiken i artiklen ”Et stort illusionsnummer«: Kun 43 har fået særlig coronahjælp”, at kravene i den særlige hjælpepakke for kunstnere med en kludetæppeøkonomi er alt for svære at leve op til. Det handler bl.a. om udfordringerne ved, at man skal ”sandsynliggøre tabt kunstnerisk indtægt som følge af covid-19”. Problemet er bare, at mange kunstnere, herunder filminstruktører, har svært ved at ansøge på baggrund af aflyste jobs i efteråret 2020, da der enten har været ingen eller meget få bookede jobs til at begynde med. Da Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, ikke ser grund til at ændre kravene for ordningen på nuværende tidspunkt, har vi i Danske Filminstruktører, rettet denne henvendelse til kulturordføreren:

Kære Kasper.

Vi har med interesse læst dit svar på artiklen i dagens Politiken, om støtten til corona-ramte kunstnere. Ordningen der løb i foråret under den “hårde” nedlukning var virkningsfuld for dem man kunne kalde “middelklassen” og “overklassen” af kunstnere. De kunne enten selv eller med revisors hjælp søge om at modtage støtte.

Generelt skal I have stor ros for den ordning, selvom den ikke tog hensyn til “underklassen” af kunstnere. -Altså dem der skraber sig igennem for mindre end 100.000 kr. på et år. Det lyder måske vanvittigt, men det er der virkelig mange, der gør. De har måske bruttoindtægter, som er langt højere men når, der er købt materialer, betalt atelier-husleje, rejst til foredrag og småjobs samt investeret tid og penge i fremtidige projekter, ja så er nettoindtægten ofte meget lav.

Efter den opdaterede støtteordning er der stort set ingen, fra hverken “middelklassen” og da især ikke “underklassen”, der har en jordisk chance for at modtage hjælp. Hvor situationen i foråret var at jobs, projekter, udstillinger, undervisning, foredrag, mv. blev udsat eller aflyst, er situationen nu, at nye jobs ganske enkelt ikke opstår. Det, som før Corona opstod med kort varsel, undervisning, foredrag, småjobs, er nu væk.

Der er altså intet at dokumentere, for der er intet. Husk, at vi taler om de kombinatører, som ikke kan være i A-kassesystemet. 

Vi har størst indblik i filmverdenen, men vores formodning er, at en meget stor del af kunstnere, filmskabere, skuespillere, musikere med flere ikke har et eneste job i kalenderen i 2021!

Mange oplever, at hvor der før i tiden opstod 2-3 småjobs i løbet af en måned, især gennem uformelle møder (som der er ingen af i disse dage), så opstår der intet nu. 

Vi kunstnere er vant til en usikker fremtid og de fleste kræver ikke meget for at kunne klare sig. Men den situation, som vi står i nu, er noget andet. Vi er bange for, at folk kommer til at gå fra hus og hjem i det nye år, hvis der ikke bliver taget hånd om det, i meget højere grad, end det er tilfældet nu.

– Og det er en skam, især fordi en investering i kunstnere, som jo i deres grundpræmis er iværksættere, kunne give en eksplosion af nyskabelse, mens alt andet er gået i stå. Det vil bare ikke ske lige nu, fordi folk primært er optagede af damage-control og at komme igennem med hovedet oven vande. 

I Danske Filminstruktører kører vi nu tredje runde af nød-legater på 5.000kr. Vi er chokerede over, hvor mange, der søger det. Tænk at 5.000 kr. kan gøre en forskel i den situation, som folk er i nu.

Vi står meget gerne til rådighed for sparring om, hvordan vi bedst hjælper de kunstnere, der er allerhårdest ramt under Corona. 

Med venlig hilsen

Danske Filminstruktører