Rettighedsmidler kort fortalt

Danske Filminstruktører modtager og udbetaler rettighedspenge fra CopyDan og andre aktører på vegne af rettighedshaverne. Som instruktør og/eller manuskriptforfatter er du i henhold til ophavsretsloven ophavsmand til dit værk, dvs. manuskriptet eller instruktionen. Det betyder, at du ud over lønnen og royalty for at skabe værket, har ret til at modtage vederlag for brugen af værket, f.eks. kabel retransmission, visning på skoler og biblioteker mm., vel og mærke hvis dine rettigheder er sikret i din kontrakt.

Hvor kommer pengene fra?

Danske Filminstruktører modtager og udbetaler langt størstedelen af vores rettighedsmidler fra CopyDan-foreningerne. Derudover har vi også andre administrationsaftaler, så som TV2 Play Aftalen, som vi udbetaler rettighedsmidler for. Rettighedsmidlerne udbetales én gang om året for visninger i det forgangne år. Visninger i fx 2022 udbetales i 2023.

Læs mere om, hvordan du modtager rettighedsmidler, hvilken type værker Danske Filminstruktører udbetaler til og hvad du ellers skal være opmærksom på i vores FAQ: Alt om rettighedsmidler.

CopyDan har lavet en overskuelig illustration over flowet for brug af audivisuelt indhold, og hvordan det i sidste ende bliver til udbetaling af rettighedsmidler til den enkelte rettighedshaver. Se den nedenfor og læs mere om flowet for rettighedsmidler på Verdens TV’s hjemmeside. 

 

Illustrationen er lavet af CopyDan Verdens TV