Vejledning: Ansøgning til den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Du ansøger ordningen via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

Da vi i håber, at ordningen bliver forlænget til 8 .juli (ligesom de andre kompensationsordninger) opfordrer vi til, at man venter med at ansøge, til vi er lidt tættere på ansøgningsfristen d. 15. maj.

Du skal have følgende bilag klar:

  1. CV – maks én side
  2. Personlige skatteoplysninger fra årsopgørelsen for minimum ét af årene 2017, 2018 og 2019, der udgør dokumentation for din årlige A- og B-indtægt og skattepligtige overskud fra dit selvstændige kunstneriske virke. Vælg det år, hvor din indtægt var højest.
    Du finder dine personlige skatteoplysninger under årsopgørelse via linket ”Se hvor oplysningerne kommer fra” under feltet ”Lønindkomst mv.” Se vejledning her: 
  3. Kontrakter, aftaler, e-mails og andre skriftlige beviser, hvor du sandsynliggør din tabte indtægt for dit kunstneriske virke for perioden 9. marts – 8. juni 2020. Bemærk, at du kun kan medsende én PDF- fil. Så du skal samle dine dokumenter til én fil.
  4. Det obligatoriske indtægtsskema med oplysninger om din tabte indtægt. Vi har lagt ansøgningsskemaet ind nederst på siden her. Du skal selv downloade, udfylde, gemme og vedhæfte det sammen med resten af bilagene, når du ansøger. 
  5. Eventuel udenlandsk konto, hvis du er fraflyttet DK. 

Husk at du kan kontakte Kulturministeriets hotline, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningsskemaet: 
Kulturministeriet HOTLINE | 33 74 50 00 (hverdage kl. 9-16)

E-mail: corona@kum.dk