Sådan søger du ordningen for kombineret indkomst

Den midlertidige kunststøtteordning er blevet forlænget. Du kan nu søge for følgende perioder:

 • 1. september til 31. december 2020 – ansøgningsfrist 15. april 2021
 • 1. januar 2021 til 31. marts 2021 – ansøgningsfrist 31. maj 2021

Du kan søge ordningen via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her 

Du skal have følgende bilag klar:

 1. CV – maks én side
 2. Personlige skatteoplysninger fra årsopgørelsen for minimccum ét af årene 2017, 2018 og 2019, der udgør dokumentation for din årlige A- og B-indtægt og skattepligtige overskud fra dit selvstændige kunstneriske virke. Vælg det år, hvor din indtægt var højest. Du finder dine personlige skatteoplysninger under årsopgørelse via linket ”Se hvor oplysningerne kommer fra” under feltet ”Lønindkomst mv.” Se vejledning her

 3. Hvis du søger om støtte på baggrund af en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017: Vedhæft dokumentation for indtægter for kunstnerisk virke i september-oktober og/eller november-december i ét af de tre foregående år, 2019, 2018 eller 2017. Her kan du tage udgangspunkt i en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017, sammenlignet med tilsvarende måneder i år. Du dokumentere det ved at indsende kopi af kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv.

 4. Hvis du søger om støtte på baggrund af sandsynliggjorte tabte indtægter i 2020: Kontrakter, aftaler, e-mails og andre skriftlige beviser, hvor du sandsynliggør din tabte indtægt for dit kunstneriske virke for perioden. Bemærk, at du kun kan medsende én PDF- fil. Så du skal samle dine dokumenter til én fil.
  De tabte indtægter skal efter 1. september 2020 relatere sig til en af følgende restriktioner:
   
       – Forbud mod at holde åbent
       – Forsamlingsforbud på over 500 personer
       – Grænselukninger
       – Udenrigsministeriets rejsevejledninger
       – Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer, gældende fra 26. oktober 2020
         
 5. Det obligatoriske indtægtsskema med oplysninger om din tabte indtægt. Find skabeloner til indtægtskemaer på Kulturministeriets hjemmeside. Du skal selv downloade, udfylde, gemme og vedhæfte det sammen med resten af bilagene, når du ansøger.

 6. Eventuel udenlandsk konto, hvis du er fraflyttet DK. 

Husk at du kan kontakte Kulturministeriets hotline, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgningsskemaet: 
Kulturministeriet HOTLINE | 33 74 50 00 (hverdage kl. 9-16)

E-mail: corona@kum.dk