Spilordningen indfører produktionsstøtte

Det Danske Filminstituts bestyrelse har vedtaget nye vilkår for Spilordningen gældende fra 1. oktober 2016. Med disse vilkår kan spilordningen nu for første gang give støtte til produktion af danske digitale spil. Tidligere har ordningen udelukkende kunnet støtte udvikling, men ikke færdiggørelse af de støttede spil.

Samtidig indføres nu lanceringsstøtte, som giver mulighed for at hjælpe udbredelsen af de støttede spil. Lanceringsstøtten vil kunne gives til spil, som allerede har modtaget produktionsstøtte.

Endelig indføres en række andre justeringer af ordningen. Eksempelvis slås ideudvikling og projektudvikling sammen under overskriften udviklingsstøtte. Denne vil dog stadig operere med forskellige krav til ansøgninger om støtte over eller under DKK 100.000 kr. For yderligere information henvises til Spilordningens hjemmeside, dfi.dk/spil.

De nye vilkår vil være gældende for alle projekter, der søger ved den forestående ansøgningsrunde med deadline den 12. oktober 2016.

De nye vilkår samt reviderede ansøgningsskemaer osv. er ligeledes tilgængelige på dfi.dk/spil.

I anledning af de nye vilkår og den forestående ansøgningsrunde gennemfører Spilordningen en række informationsmøder rundt om i landet. Der er allerede blevet afholdt møde i Viborg onsdag den 14.09. Den 20.09 afholdes møde i Grenaa. Mødet afholdes på Game Hub Denmark, Østerbrogade 67, kl. 13.00-16.00. Endelig afholdes møde den 03.10 på DFI, Gothersgade 55, kl. 15.30-17.00.