Stillingsopslag Filmskolen

Vi poster her et filminstruktørstillingsopslag fra Filmskolen. Vi er opmærksomme på, at Filmskolen gennemgår store ændringer lige nu, og det ikke er til at sige, hvordan uddannelsesleder-drøftelserne ender, men vi mener det er vigtigt eleverne undervises af de bedste lærere, og derfor poster vi opslaget.

Filminstruktør

Har du lyst til at udvikle ny viden og undervise i Iscenesættelse? Filmskolen søger filminstruktør med særlig ekspertise inden for spillefilm/seriel fiktion. 
 
Om Filmskolen  
Filmskolen er en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der udbyder otte videregående kunstneriske uddannelser og efteruddannelse rettet mod film- og mediebranchen.  
 
Filmskolen er i færd med at løfte sit uddannelsesniveau i forhold til mediebranchens fremtidige uddannelsesbehov. Der arbejdes blandt andet med en ny opbygning af fagene og måden at strukturere lærernes arbejde på samt en udvikling af uddannelsernes vidensgrundlag. 
 
I den nye opbygning vil undervisningen være struktureret i fem fagområder: ’Iscenesættelse’, ’Fortælling’, ’Æstetik’, ’Ledelse og Kulturelt Entreprenørskab’ samt ’Billede, Lyd, Montage’. Dertil kommer et antal uddannelsesspecifikke fag (se nærmere i studieordningerne for årgang 1923). 
Den nye struktur vil blive indfaset med start for de studerende, der påbegynder uddannelsen i efteråret 2019.  
 
Stillingen 
Du vil blive ansvarlig for udvikling af et eller flere fag på Filmskolen. Som del af det faste lærerteam vil du indgå som underviser både på dit eget og andres fag alt efter dine interesser og kompetencer, herunder som vejleder i forbindelse med øvelser og produktioner. Du vil endvidere komme til at varetage forskellige opgaver i forbindelse med uddannelsesledelsen på de nuværende årgange af fiktionsinstruktøruddannelsen. 
 
Som en væsentlig og integreret del af din undervisningsaktivitet vil du komme til at arbejde med dine egne kunstneriske udviklingsprojekter i form af Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV). 
 
Arbejdsopgaver 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i følgende: 
 • Tilrettelæggelse og varetagelse af undervisning i fagområdet Iscenesættelse og/eller andre af Filmskolens fagområder. 
 • Undervisning i andre udvalgte fag, samt vejledning og evaluering. 
 • Kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
 • Videre udvikling af fagområde og studieordning. 
 • Udvikling af pædagogiske tilgange og læringsformer, der kan gøre fagområdet relevant, interessant og anvendeligt på Filmskolen. 
 • Faglig vejledning af studerende. 
 • Formelle evalueringer. 
 • Opgaver i forbindelse med rekruttering og optag af studerende på uddannelsen. 
 • Kontakt til gæstelærere og mediebranchen. 
 • Andre tilknyttede læreropgaver. 
 • Deltagelse i skolens fælles, faglige arbejde samt udadvendte, repræsentative opgaver.  
 
En væsentlig del af arbejdet foregår i tæt samarbejde med skolens øvrige lærere og studiekontor. 
 
Som lærer refererer du til rektor. 
 
Bemærk, at i takt med skolens udvikling (som beskrevet ovenfor) vil lærerstillingen også forandres for at følge udviklingen og bidrage til denne. 
 
Kvalifikationer 
Der søges en filminstruktør med dokumenteret praktisk og kunstnerisk erfaring inden for spillefilm/seriel fiktion.  
 
Din uddannelsesbaggrund er for eksempel en filmfaglig uddannelse fra Den Danske Filmskole eller en anerkendt filmskole i udlandet. 
 
Det vil være en fordel, hvis du: 
 • Har erfaring med undervisning.  
 • Har kendskab til undervisningsformen på Den Danske Filmskole eller andre filmskoler.  
 • Har indgående kendskab til det danske og gerne det internationale filmmiljø. 
 
Vi forventer at du: 
 • Tænker visionært og er god til at inspirere. 
 • Er god til at samarbejde og kommunikere.  
 • Er kunstnerisk aktiv. 
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen kan besættes som enten en deltids- eller fuldtidsstilling. Ansættelsesperioden er tidsbegrænset i 2-4 år, med mulighed for forlængelse. Stillingen følger løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen mellem Kulturministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Film- og TV-arbejderforeningen. 
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. 
 
Ansøgning 
Ansøgning og CV skal sendes digitalt. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ‘Søg stillingen’ nederst på siden.  
 
Ansøgningsfristen er mandag 4. marts 2019. 
 
Yderligere information 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Vinca Wiedemann på vwi@filmskolen.dk, prorektor Kim Leona på tlf. 20 68 98 49 / kle@filmskolen.dk eller HR-koordinator Sisse Arnholm på tlf. 41 71 88 11 / personale@filmskolen.dk.  
 
Du kan få flere oplysninger om Den Danske Filmskole på filmskolen.dk. 
 
Søg stillingen her