Vi er 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunstbranchen, der er gået sammen om det fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd som vi kalder Stregen i Sandet.

Med initiativet ønsker vi at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche, og det er vores håb, at Stregen i sandet kan sætte gang i en kulturforandring for et bedre arbejdsmiljø.

SE HELE INITIATIVET PÅ: www.stregenisandet.dk

ALLE KAN GØRE NOGET! 

Vi har udviklet en Handleguide med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. Vi siger:

 • GRIB IND: forsøg roligt at afbryde situationen uden at skærpe konflikten
 • HENT HJÆLP: hvis du ikke selv kan gribe ind, så bed om hjælp hos nogle, som kan
 • FØLG OP: fortæl de involverede, hvordan du oplevede situationen

Intiativet indeholder følgende

 • HANDLEGUIDE: Initiativets fælles narativ 
  For at skabe en værdig og tryg arbejdskultur inden for film-, tv-, og scenekunst har vi lavet en Handleguide til vores medlemmer. Vi ønsker nemlig at give alle, der arbejder i vores branche, konkrete handlemuligheder til, hvordan vi bliver bedre til at passe på hinanden. Bedre til at trække en streg i sandet, når en situation er ved at blive grænseoverskridende, og der opstår problemer i samarbejdet. Handleguiden er et dokument på 20 sider, som både er initiativets fælles narrativ, men som også fungerer som en håndgribelig guide til tiltag og overvejelser, vi kan gøre os i de forskellige arbejdsfællesskaber, produktioner, teatre, osv. 
 • HANDOUT: Komprimeret version af Handleguiden
  Vi har uddybet og samlet de tre handlemuligheder i et Handout, som er en komprimeret version (1-2 sider) af Handleguiden, som kan vedhæftes kontrakter, udleveres til prøver, hænges op på produktioner med mere. Handoutet udfyldes med kontaktinfo på de kontaktpersoner, som man kan gå til på den aktuelle produktion. 

 • KAMPAGNEFILM: Kampagnens visuelle hjørnesten
  Filmen skal overordnet set formidle og sætte fokus på initiativet Stregen i Sandet. Med filmen ønsker vi at nå alle, der arbejder inden for de forskellige funktioner i branchen. Derfor medvirker repræsentanter fra hele film-, tv-, og scenekunstbranchen med titel og navn i filmen og vi håber, at de mange forskellige faggrupper, som vi repræsenterer, ser sig repræsenteret i filmen og tager med sig, at vi står sammen i branchen på alle niveauer om at gribe ind, hente hjælp og følge op! 


KONTAKT?

DANSKE FILMINSTRUKTØRERS KONTAKTPERSON FOR MEDLEMMER VEDR. GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD

Karen Bernheim: karen@filmdir.dk / 33 45 40 36