Hvis du er medlem af en A-kasse, kan du søge om dagpenge, hvis du er ramt af aflysninger, udsættelser og lignende i forbindelse med Corona-situationen:

  • Hvis du er medlem af en A-kasse og bliver ledig, kan du søge om dagpenge
  • Du kan få dagpenge i 3 måneder længere end normalt, da dagpengeancienniteten sættes på pause i perioden fra 9. marts til 9. juni
  • Vi kæmper for, at flere af vores medlemmer kan hjælpes via dagpengesystemet
  • Retten til dagpenge forlænges med 2 måneder. Hvis du er ledig og din ret til dagpenge ophører i perioden frem til 1. november 2021, vil din ret til dagpenge automatisk blive forlænget med 2 mdr. Du kan kontakte din A-kasse for mere info.

  • Hvis du er modtager af dagpenge, vil dine udbetalinger i perioden 1. januar 2021- 28. februar 2021 ikke tælle med i dit dagpengeforbrug. Dvs. at dagpengeretten reelt forlænges med to måneder, så ingen opbruger deres dagpengeret i perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Det er en betingelse, at du er medlem af en A-kasse i perioden. Kontakt din A-kasse for nærmere info.  

Opdateret d. 21. december 2020