Medlemskab hos Danske Filminstruktører søges hos bestyrelsen. Udprint og udfyld venligst ansøgningsblanketten nederst og send den til mail@filmdir.dk

Medlemsskab gives automatisk til filmskoleuddannede og til andre, der lever professionelt af at instruere levende billeder.

Kontingent

  • Kontingentet er kr. 1.289,00 i kvartalet for A-medlemmer (aktive medlemmer).
  • Kontingentet for R-medlemmer er kr. 1561 for et år. *
  • Nyuddannede elever (fra Den Danske Filmskole, Super16, Super8 og 18Frames) betaler nedsat kontingent det første år efter endt uddannelse på 644,00 kr. i kvartalet.
  • Elever som er i gang med uddannelse ved de danske filmskoler er gratis (Den Danske Filmskole, Super16, Super8 og 18Frames).
Et særligt R-medlemskab (Rettigheds-medlemskab) kan af bestyrelsen tilbydes filminstruktører, der ikke har instruktion som hovederhverv, eller instruktørproducenter, der i overvejende grad arbejder som producenter for andre instruktører. R-medlemmer får deres rettigheder af Danske Filminstruktører og modtager foreningens almindelig meddelelser; R-medlemmer har dog ikke stemmeret på generalforsamlinger, modtager ikke Danske Filminstruktørers medlemskort og kan ikke påregne kontrakt- og advokathjælp i sædvanligt omfang. R-medlemmer betaler nedsat kon-tingent, vedtaget på en generalforsamling. 
 
2019 er fradraget for fagforeningskontingenter på 6.000 kr., hvilket betyder, at der er fuldt fradrag for kontingentbetaling.
 
Nederst på siden finder du en online indmeldelsesblanket. Alternativt kan du printe en indmeldelsesblanket ud, udfylde den og indsende den til sekretariatet.


Kriterier for optagelse i Danske Filminstruktører:

1. Afgang fra Den Danske Filmskoles instruktør eller TV-tilrettelæggerlinie eller tilsvarende anerkendte udenlandske filmskolers instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinie.

2. Instruktør på mindst 1 spillefilm/kort fiktionsfilm som har været/er i landsdækkende distribution.

3. Instruktør på mindst 1 dokumentarfilm støttet af en landsdækkende TV-station eller Det Danske Filminstitut og vist enten på en landsdækkende TV-station og/eller distribueret gennem en landsdækkende distribution.

4. Instruktør på mindst 1 TV-drama der har været vist på en landsdækkende TV-station.

5. Instruktør på mindst 2 værkstedsfilm, hvoraf mindst 1 har været /er i landsdækkende distribution.

Ovennævnte 5 kriterier berettiger umiddelbart til optagelse. Ansøgning om medlemskab forelægges bestyrelsen til orientering.
Herudover kan man blive medlem af Danske Filminstruktører ved ansøgning, der fremlægges for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tager konkret stilling til medlemskab efter nedenfor nævnte retningslinier:

6. Instruktør på en multimedieproduktion der er i distribution.

7. Instruktør på 3 bestillingsfilm, eksempelvis: firmafilm, institutionsfilm, OBS’er m.v.

8. Instruktør på 3 reklamefilm der har været vist enten på en landsdækkende TV-station eller i biograferne.

9. Instruktør på 3 musikvideoer, der har været vist på en landsdækkende TV-station.

10. Udenlandske instruktøropgaver, der svarer til pkt. 2-9. 

Elever ved Den Danske Filmskole, Super18, Super8 og 18frames kan ansøge om gratis medlemskab.