Virtual Production workshop på Filmskolen

Fredag den 24. november afholder Filminstituttet og en række af filmbranchens organisationer en workshop, hvor der skal arbejdes med løsninger på den manglende mangfoldighed og repræsentation i dansk film.

ilminstituttet og inviterer i samarbejde med en række af filmbrachens organisationer til workshop, hvor der skal arbejdes med at afsøge og diskutere de løsninger, der kan sikre, at dansk film i fremtiden bedre afspejler samfundet. Det gælder i forhold til køn, etnicitet, alder, seksualitet, kønsidentitet, social baggrund, geografi og funktionsevne. 

Arrangementet er det andet i en række af tre og er en opsamling fra sidste workshop d. 20. juni. På baggrund af indsigter fra dagen arbejdes der videre med 18 barrierer, hvor der skal formuleres konkrete løsningsforslag inden for tre emner: 

  • Adgang – Rekruttering
  • Misrepræsentation på lærredet
  • Manglende viden

Workshoppen vil primært bestå af gruppearbejde, præsentationer og afstemninger.

Vi forventer, at dagen vil bidrage med en række konkrete løsningsforslag, som vi kan arbejde videre med som del af en handlingsplan for Filminstituttet og filmbranchen.

Workshoppen er åben for alle, der ønsker at bidrage til en bedre repræsentation i dansk film. Det forventes, at alle tilmeldte deltager aktivt og konstruktivt.

Sted: KLUB, Linnésgade 25, 1361 København

Tid: 24. november 9.00-12.30

TILMELD DIG HER

Seminaret bliver afholdt i samarbejde med Danske Dramatikere, FAF og Producentforeningen.